Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto koskien EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksen allekirjoittamista

ulkoasiainministeriöEU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus, CETASuomen kaupan kannalta on tärkeää, että ulkomaankauppa sujuu mahdollisimman häiriöttömästi.  Kaupan alan keskeinen tavoite on a...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

YmpäristöministeriöViite: Lausuntopyyntö 22.6.2016 / Dnro YM019:00/2015Ympäristöministeriö pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakka...

ValtionvarainministeriöViite: VM064:00/2016Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausu...

Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän väliraportista

Työ- ja elinkeinoministeriöViite: TEM/1230/00.04.01/2015Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntop...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (tuottaja- ja toimialaorganisaat...

Maa- ja metsätalousministeriöViite: MMM038:00/2015Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynn...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAUSUNTO
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Dnro YM5/600/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM2/400/2016PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTOTeknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ja Kaupan liitto yhdessä esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Voimassa olevaan kansalliseen...