Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAUSUNTO
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Dnro YM5/600/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM2/400/2016PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTOTeknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ja Kaupan liitto yhdessä esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Voimassa olevaan kansalliseen...

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (digitaaliset sopimukset)

EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNTAViite: U 25/2015 vpEduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraava...

Esitysluonnos laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖTEM/2041/03.01.01/2015Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden...

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suoritteiden maksut ehdo...

Hallituksen esitys laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelyst...

Lausunto 10.11.2015 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaHE 88/2015Hallituksen esitys laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopima...

Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston energiatehokkuusmerkintäasetukseksi

Eduskunta TalousvaliokuntaU 13/2015 vpKaupan liitto esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Kaupan liitto suhtautuu positiivisesti EU-laajuiseen energiatehokkuus­merkintään. Muutokset merkintätap...