Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakka...

ValtionvarainministeriöViite: VM064:00/2016Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausu...

Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän väliraportista

Työ- ja elinkeinoministeriöViite: TEM/1230/00.04.01/2015Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntop...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (tuottaja- ja toimialaorganisaat...

Maa- ja metsätalousministeriöViite: MMM038:00/2015Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynn...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAUSUNTO
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Dnro YM5/600/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM2/400/2016PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTOTeknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ja Kaupan liitto yhdessä esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Voimassa olevaan kansalliseen...

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (digitaaliset sopimukset)

EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNTAViite: U 25/2015 vpEduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraava...

Esitysluonnos laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖTEM/2041/03.01.01/2015Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden...