Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Maksamisen trendit 17.2.
Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Esitysluonnos laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖTEM/2041/03.01.01/2015Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden...

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suoritteiden maksut ehdo...

Hallituksen esitys laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelyst...

Lausunto 10.11.2015 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaHE 88/2015Hallituksen esitys laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopima...

Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston energiatehokkuusmerkintäasetukseksi

Eduskunta TalousvaliokuntaU 13/2015 vpKaupan liitto esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Kaupan liitto suhtautuu positiivisesti EU-laajuiseen energiatehokkuus­merkintään. Muutokset merkintätap...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lain 945/2009 kumoamisesta ja lain 1062/1993 muuttamisesta

LAUSUNTO Työ- ja elinkeinoministeriöViite: TEM/1568/03.01.01/2015Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kaupan liitto ry:ltä (jatkossa Kaupan liitto) ja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:ltä (jatkossa)...

Parempi sääntely / EU-sääntelyn arviointi Suomen kannalta / Kartoitus

LAUSUNTO Valtioneuvoston kansliaViite: VNEUS2015-00471Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä. Alla on eritelty lausuntopy...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (tuottajaorganisaatiot)

Lausunto 28.8.2015 Maa- ja metsätalousministeriöViite: 22:00/2015Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämm...