Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PL 32 00023 VALTIONEUVOSTOTEM/614/03.01.02/2017Kaupan liitto esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Kaupan liitto pitää turvallisuustekniikan neuvottelukuntaa hyödyll...

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi, VM146:00/2016”.

VALTIOVARAINMINISTERIÖVM146:00/2016Kaupan liitto ry:n lausunto: Kaupan liitto kannattaa yleisesti tullaus- ja veromenettelyjen yksinkertaistamista. Pidämme hyvänä esitystä, jossa elinkeinoelämält...

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖViite: STM075:00/2011Sosiaali- ja terveysministeriö on jättänyt otsikkoasiaa koskevan luonnoksen lausuntokierrokselle. Kaupan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:Esitys...

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖViite: LVM/1042/03/2015Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausunt...

Lausunto koskien EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksen allekirjoittamista

ULKOASIAINMINISTERIÖEU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus, CETASuomen kaupan kannalta on tärkeää, että ulkomaankauppa sujuu mahdollisimman häiriöttömästi.  Kaupan alan keskeinen tavoite on a...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

YMPÄRISTÖMINISTERIÖViite: Lausuntopyyntö 22.6.2016 / Dnro YM019:00/2015Ympäristöministeriö pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakka...

VALTIOVARAINMINISTERIÖViite: VM064:00/2016Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausum...