Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto koskien EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksen allekirjoittamista

ulkoasiainministeriöEU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus, CETASuomen kaupan kannalta on tärkeää, että ulkomaankauppa sujuu mahdollisimman häiriöttömästi.  Kaupan alan keskeinen tavoite on a...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

YmpäristöministeriöViite: Lausuntopyyntö 22.6.2016 / Dnro YM019:00/2015Ympäristöministeriö pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakka...

ValtionvarainministeriöViite: VM064:00/2016Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausu...

Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän väliraportista

Työ- ja elinkeinoministeriöViite: TEM/1230/00.04.01/2015Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntop...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (tuottaja- ja toimialaorganisaat...

Maa- ja metsätalousministeriöViite: MMM038:00/2015Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynn...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAUSUNTO
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Dnro YM5/600/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM2/400/2016PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTOTeknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ja Kaupan liitto yhdessä esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Voimassa olevaan kansalliseen...