Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAUSUNTO
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Dnro YM5/600/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YM2/400/2016PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTOTeknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ja Kaupan liitto yhdessä esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Voimassa olevaan kansalliseen...

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (digitaaliset sopimukset)

EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNTAViite: U 25/2015 vpEduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraava...

Esitysluonnos laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖTEM/2041/03.01.01/2015Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden...

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suoritteiden maksut ehdo...

Hallituksen esitys laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelyst...

Lausunto 10.11.2015 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaHE 88/2015Hallituksen esitys laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopima...

Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston energiatehokkuusmerkintäasetukseksi

Eduskunta TalousvaliokuntaU 13/2015 vpKaupan liitto esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Kaupan liitto suhtautuu positiivisesti EU-laajuiseen energiatehokkuus­merkintään. Muutokset merkintätap...