Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


General Data Protection Regulation – position of the Nordic commerce sector

In generalThe Nordic commerce sector, represented by Dansk Ehrverv (the Danish Chamber of Commerce)[i], Kaupan liitto (the Finnish Commerce Federation)[ii], Svensk Handel (the Swedish Trade Federation...

MIETINTÖ: Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet

Oikeusministeriöoikeusministerio@om.fiViite: OM 1/471/2014Oikeusministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraav...

Ehdotukset valtioneuvoston asetukseksi räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta sekä valtioneuvoston asetukseksi räjähteiden valmistuks...

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TEM/188/03.01.02/2015 PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTOkirjaamoKaupan liitto sekä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:EHDOTUS V...

Ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsi...

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ                             ...

Comments on the Proposal for Revised Criteria for Nordic Ecolabeling of Indoor Paints and Varnishes

The Finnish Commerce Federation and the Finnish Grocery Trade Association wish to express as their common view regarding the proposal for revision of ecolabelling of indoor paints and varnishes the fo...

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n sekä rikoslain 2 a luvun muuttamis...

LAUSUNTO 22.1.2015Eduskunnan lakivaliokuntaEduskunnan lakivaliokunta pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.YleistäMyymälävarkaudet ja näpisty...

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosä...

LAUSUNTO 15.1.2015 Eduskunnan TalousvaliokunnalleViite: Lausuntopyyntö 16.12.2014 / HE 334/2014 vpEduskunnan talousvaliokunta pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lau...