Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Muistio: Yritysten väliset pitkät maksuajat

Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fiViite: OM 9/42/2013Oikeusministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kohteli...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain...

Lausunto ympäristöministeriölle 25.8.2014.Viite: Lausuntopyyntö Dnro YM8/500/2014Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunto valtiovarainministeriölle 20.8.2014.Viite: Lausuntopyyntö 11.7.2014 Dnro VM086:00/2014Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiav...

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto 15.8.2014 työ- ja elinkeinoministeriölleTEM/1022/03.01.01/2014Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraa...

Luonnos hallituksen esitykseksi sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta

LAUSUNTO 19.6.2014 OIKEUSMINISTERIÖViite: Lausuntopyyntö 13.5.2014 Dnro 1/61/2013 Luonnos hallituksen esitykseksi sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta Oikeusministeriö pyytää Kaupan...

Kommentit Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeesta kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukeskirjaamo@tukes.fiTurvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on pyytänyt lausuntoa sekä yksityiskohtaisia kommentteja otsikkoasiassa. Kaupan liitto ry ja Päivittäist...

Lausunto: EU:n komission tiedonanto ja ehdotus asetukseksi konfliktialueilta peräisin olevien metallien tuojien omaehtoisesta vastuullisuusjärjeste...

Ulkoasianministeriö PL 17600023 ValtioneuvostoLausunto: EU:n komission tiedonanto ja ehdotus asetukseksi konfliktialueilta peräisin olevien metallien tuojien omaehtoisesta vastuullisuusjärjestelmästäK...