Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen on valittu Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy uuteen tehtävään kesäkuun alussa. Alkon hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin välittömästi.

”Olen toiminut Alkon toimitusjohtajana yli neljä vuotta. Sinä aikana olemme määrittäneet Alkolle uuden strategian ja vieneet sitä yhdessä kaikkien alkolaisten kanssa käytäntöön. Alko on ainutlaatuinen yhtiö asiakaslähtöisyydessään ja olen erityisen ylpeä alkolaisesta osaamisesta, sitoutumisesta ja innostuksesta! Olemme yhdessä rakentaneet yhtiölle edellytykset menestyä jatkossakin”, kertoo toimitusjohtaja Hille Korhonen.

Alko saavutti strategiset tavoitteensa vuonna 2016. Asiakkaat arvostivat Alkon palvelultaan Suomen parhaaksi kaupaksi. Yhtiö oli vastuullisuusmielikuvaltaan paras vähittäiskauppa ja tulos oli budjetoitua parempi. Lisäksi Alko oli vuosina 2014 ja 2015 Suomen paras työpaikka suurten yritysten sarjassa.

”Alkon toimintaan liittyy olennaisesti alkoholipolitiikka, jota olen tehtävässäni päässyt läheltä seuraamaan. Toivon, että tulevan alkoholilain kokonaisuudistuksessa huomioidaan lausunnoissa esitetyt faktat ja tutkimukset sekä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmat”, toteaa Hille Korhonen.

”Kiitän lämpimästi Hille Korhosta koko hallituksen puolesta hänen hienosta työstään yhtiön hyväksi ja toivotan hänelle onnea uuteen tehtäväänsä. Hille Korhonen on kehittänyt yhtiötä strategian mukaisesti ansiokkaasti eteenpäin. Aloitamme uuden toimitusjohtajan etsinnän välittömästi”, sanoo Alkon hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas.