Autoalan Keskusliiton suhdannebarometri näyttää autoalalle aiempaa myönteisempää kehitystä. Autoalan ennusteen mukaan tänä vuonna myydään 120 000 uutta henkilöautoa. Kasvusta huolimatta määrä jää selvästi 2000-luvun huippuvuosista.

Tulevaisuuden näkymät näyttävät autoalalla aiempaa valoisammilta, selviää Autoalan Keskusliiton barometristä. Maaliskuun lopussa toteutetussa suhdannebarometrissa noin kaksi kolmasosaa autoliikkeistä arvioi, että suunta kääntyi parempaan viime vuonna. Noin 80 prosenttia autoliikkeistä arvioi, että myynti kasvaa tänä vuonna. Lähes kolmannes autoliikkeistä arvioi myös henkilöstönsä määrän kasvavan.

Päivitetyn myyntiennusteen mukaan uusia henkilöautojen myynnissä ylletään tänä vuonna 120 000 henkilöautoon. Kasvua edellisvuodesta olisi tällöin vajaan prosentti.

Taantumaa edeltävä taso vielä saavuttamatta

Vaikka automyynti on ollut pari viime vuotta kasvussa, ei ala ole yltänyt vuoden 2009 taantumaa edeltävälle tasolle. Ensirekisteröinnit ovat olleet selvästi normaalitasoa alhaisemmat koko 2010-luvun.

Autoalan Keskusliiton mukaan autoliikkeiden tuloskehitys on ollut heikko ja sijoitetun pääoman tuoton mediaani vajosi alle kuuden prosentin vuosina 2013–2015.

Tulevina vuosina autoalaa muokkaa eniten asiakastiedon ja big datan tuomat mahdollisuudet sekä autokaupan digitalisoituminen. Markkinoihin vaikuttaa myös päästöjen vähentämistavoitteet, jotka lisäävät vähitellen hybridi- ja sähköautojen osuutta kannassa. Suurimmat uhat ja epävarmuus liittyvät autoilun hinnoitteluun ja verotukseen.

Autoala työllistää Suomessa noin 29 000 henkilöä.