Kannustinloukut haittaavat työllistämistä. Tämä käy ilmi Kaupan liiton laskelmista. Paras lääke olisi tuloverotuksen keventäminen ja tukijärjestelmien tarkastelu puhtaalta pöydältä.

Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että työnteon on oltava kannattavaa. Suomessa on kuitenkin edelleen kannustinloukkuja, mikä tarkoittaa sitä, että on olemassa tilanteita, joissa työtä ei kannata ottaa lainkaan vastaan tai työtuntien määrää ei kannata lisätä, koska käteen jäävät tulot eivät merkittävästi kasva.

Kaupan liiton esimerkkilaskelmien mukaan yksinhuoltaja, joka tekisi lisätöitä 400–500 euron edestä, saisi lopulta käteensä vain 70–80 euroa enemmän.

Kannustinloukkujen seurauksena lisätunteja ei kannata tehdä tai työtä ei kannata ottaa ollenkaan vastaan, sillä äärimmäisissä tapauksissa lisäpalkasta ei jää mitään käteen.

”Esimerkiksi sovitellulla työttömyyspäivärahalla oleva miettii kaksi kertaa, kannattaako työhön käytettävää aikaa lisätä ja palkka tuplata, jos korotuksesta jää käteen vain 24 prosenttia. Kotihoidontuelta ei välttämättä kannata edes työllistyä”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja ihmettelee.

Kannustinloukkuihin puree tuloverotuksen keventäminen

Kaupan näkemyksen mukaan ongelmana ovat erilaiset tulosidonnaiset järjestelmät, kuten progressiivinen tuloverotus, päivähoitomaksut, toimeentulo- ja asumistuki sekä työmarkkinatuki. Kun palkka nousee, nousevat myös verot ja päivähoitomaksut, mutta erilaiset tuet vähenevät.

Ensi vuonna voimaan tuleva tulosidonnainen lapsivähennys syventää kannustinloukkuja entisestään.

Paras lääke olisi tuloverotuksen keventäminen. Kurjenojan mukaan se lieventää loukkuja kaikilla palkkatasoilla eikä vain siirrä ongelmaa toiseen tuloluokkaan. Vaikutukset on myös nähty aiemmin, sillä 1990-luvun puolivälin jälkeen tehdyt palkkaveron kevennykset ovat loiventaneet selvästi loukkuja.

Suurena työnantajana ja alana, joka tarvitsee myös osa-aikaista työvoimaa, kauppa pitää tärkeänä, ettei työn tekemisestä rangaistaisi.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala kertoo, että kaupan alan työnantajilta on tullut viestiä siitä, että lisätunteja ei aina oteta vastaan, kun niitä tarjotaan. Esille on tullut yhtenä taustasyynä  juuri se, ettei lisätuntien tekeminen ole kannattavaa sosiaalietuuksien menetysten takia.

”Jotta työn tekeminen kannattaa ja tuloilla pystyy elämään, on asioita voitava katsoa poteroista laajemmalle. Tuloloukkojen purkaminen tulisikin nähdä yhtenä näkökulmana myös osa-aikakeskusteluun”, Lavikkala sanoo.