Kaupan alan konkurssien määrä pysyi tammikuussa edellisvuoden tasolla. Konkurssien määrä laski tai pysyi edellisvuoden lukemissa pääosin myös muilla toimialoilla.

Tilastokeskuksen mukaan kaupan alalla pantiin vireille tammikuussa 49 konkurssia, mikä on yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Henkilökuntaa konkurssiyrityksissä oli 185.

Kaikkiaan konkurssien määrä pysyi tammikuussa samalla tasolla kuin vuosi sitten, vajaassa 300:ssa. Henkilökuntaa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli viimevuotista vähemmän. Tammikuussa henkilökunnan määrä oli yhteensä 1 800, mikä on lähes 600 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni teollisuudessa, rakennusalalla, kuljetuksen ja varastoinnin aloilla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Eniten konkurssit vähenivät rakennusalalla, jossa pantiin vireille 10 konkurssia viimevuotista vähemmän.

Konkurssien määrä kasvoi ainoastaan maa-,metsä- ja kalatalouden sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkursseja pantiin vireille muiden palveluiden päätoimialalla, joissa konkursseja oli reilut 90 kappaletta. Määrä on viidenneksen viimevuotista enemmän.