Ruoan hinta on Suomessa länsieurooppalaisella tasolla, tuoreesta selvityksestä käy ilmi. Meillä ruoan hintaa kuitenkin nostaa korkea arvonlisävero. Arvonlisäverosta riisuttu elintarvikkeiden hinta nimittäin on alle EU:n keskiarvon. Yleiseen hintatasoon suhteutettuna ruoan hinta on Suomessa jopa Euroopan halvimpia.

Keskustelu ruoan hinnasta herättää intohimoja. Syitä korkeaan ruoan hintaan on etsitty niin maataloudesta, elintarviketeollisuudesta kuin kaupastakin. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa jälleen, että syy Suomen korkeana pidettyyn hintatasoon löytyy korkeasta ruoan arvonlisäverosta.

Päivittäistavarakauppayhdistyksen, PTY:n Ernst & Youngilla teettämän selvityksen mukaan arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden hintataso Suomessa olisi nimittäin hieman keskimääräistä eurooppalaista hintatasoa alhaisempi.

Elintarvikkeiden arvonlisävero on Suomessa merkittävästi eurooppalaista keskiarvoa korkeammalla tasolla. Suomessa elintarvikkeiden arvonlisäveroprosentti on 13, kun keskimäärin EU-maiden ruoasta keräämä arvonlisävero on 8 prosenttia. Tästä syystä elintarvikkeiden hintataso oli Suomessa viime vuonna noin 7 prosenttia korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin.

Tutkimuksesta myös selviää, että ruoan hinta on Suomessa Euroopan halvimpia suhteessa yleiseen hintatasoon. Suomessa indeksi on 91, kun esimerkiksi Ruotsissa se on 96, Saksassa 106 ja Virossa 107.

Lähde: PTY ja Ernst & Young

Lähde: PTY ja Ernst & Young

Suomen suhteellinen hintataso on myös merkittävästi alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Myös kotitalouksien elintarvikemenojen osuus kaikista menoista vastaa Suomessa eurooppalaista keskitasoa, ja on noin 13 prosenttia. Toisaalta Suomessa kuluttajahintojen nousu on ollut vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin. Elintarvikkeisiin käytetyn rahan määrä onkin Suomessa säilynyt koko 2000-luvun lähes samalla tasolla.

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat vuodesta 2005 lähtien nousseet voimakkaasti ympäri Eurooppaa, mutta Suomessa hintojen nousu on ollut vähäisempää kuin muissa EU-maissa keskimäärin.

Ernst & Young Oy:n toteuttama selvitys perustuu virallisiin tilastoihin.