Kauppa on keskellä merkittävää murrosta. Kansalaisten ostovoima on hiipunut ja samaan aikaan verkkokaupan kasvu on lisännyt merkittävästi kansainvälistä kilpailua. Viime vuoden etapit ja käännekohdat on koottu tuoreeseen Kaupan vuosi 2013 -verkkokatsaukseen.

Vuosi 2013 oli kaupalle vaikea. Niin liikevaihdon määrä kuin investoinnitkin kääntyivät laskuun. Kauppa ei myöskään pystynyt työllistämään entiseen tahtiin, vaan alan työllisten määrä supistui viime vuonna 4 000:lla. Kehityksen ennustetaan jatkuvan tänä vuonna, ja työllisten määrän odotetaan pienenevän jopa viime vuotta enemmän.

Kauppa palvelee koko kansantaloutta terveydenhuollosta rakentamiseen ja teollisuudesta kuluttajiin. Siksi kaikkien toimialojen menestys luo menestystä myös kaupalle. Vastaavasti kauppa tuo hyvinvointia ja kasvua myös muille aloille muun muassa investoinneillaan ja olemalla maan suurin työllistäjä.

Viime vuonna Kaupan liiton hallituksen puheenjohtajana toiminut Keskon pääjohtaja, vuorineuvos Matti Halmesmäki sanoo Kaupan liiton vuosikatsauksessa, että kuluttajien ostovoiman hiipuminen on heikentänyt kaupan mahdollisuuksia toimia työllistämisen veturina.

”Kaupan työllisyyden pieneneminen iskee pahiten naisiin, nuoriin ja sellaisille paikkakunnille, joissa työllistyminen muille aloille on hankalaa”, Halmesmäki sanoo.

Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto puolestaan vetoaa päättäjiin, jotta ostovoima turvattaisiin ja pidättäydyttäisiin veronkorotuksista.

”Ostovoimalle kaikki veronkorotukset, koskivatpa ne työn tai kuluttamisen verotusta, ovat myrkkyä. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi viimeaikaiset valmisteverojen korotukset. Ainoa tie ostovoiman turvaamiseen ja jopa kasvattamiseen on sekä palkka- että välillisten verojen laskeminen”, Toivanen-Koivisto sanoo.

Talouden taantuman kurittamaa kauppaa myllertää myös kaupankäynnin sähköinen murros. Vaikka verkkokauppa koko kaupan kakusta on vielä melko pientä, on sen merkitys alan tulevaisuudelle valtava. Alalle onkin ensiarvoisen tärkeää, että suomalainen kauppa pystyy toimimaan tasa-arvoisesti kansainvälisessä kilpailussa, sillä suljettua kotimaista sektoria ei enää ole vaan kilpailemme myös palveluissa ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Kauppa tuntee vastuunsa

Suomalainen kauppa pärjää hyvin kansainvälisessä vertailussa, kun arvioidaan yritysten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun käytännön toteuttamista.

Viime vuonna Kaupan liitto nosti osana nuoriso-ohjelmaansa esille hyvän johtamisen merkityksen. Liitto haluaa olla mukana uudistamassa kaupan johtamiskulttuuria ja tuomassa esille hyvän esimiestyön merkitystä työssä viihtymiseen ja tuloksellisuuteen.

Liitto julkaisi nuorten johtamisen kymmenen teesiä, jotka rohkaisevat yrityksiä kannustavaan ja osallistavaan johtamiseen.

Kaupan liitto haluaa tehdä myös alan vastuulliset teot entistä tunnetummiksi. Viime vuonna liitto lanseerasi jäsentensä käyttöön Kaupan vastuukartan, joka on työkalu vastuutekojen tunnistamiseen ja jakamiseen. Se kokoaa ajankohtaista vastuullisuustietoa ja mahdollistaa toinen toisilta oppimisen.

Tänä vuonna Kaupan vuosi 2013 -julkaisu ilmestyy ensi kertaa verkkojulkaisuna. Sisältö on aiempaa kattavampi, ja mukana on enemmän niin graafeja ja ajankohtaistietoa kuin yritystarinoita. Lisäksi verkkosivut on suunniteltu teknisesti niin, että ne skaalautuvat esimerkiksi mobiili- ja tablettilaitteisiin. Kaupan vuosi 2013 -katsaukseen pääsee tutustumaan osoitteessa www.kaupanvuosi.fi/2013.