Työllisyyden ja talouden kasvu voidaan turvata vain, jos työvoimakustannusten nousuvauhti saadaan hallintaan, muistuttaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK yhdessä työnantajajärjestöjen kanssa. Työnantajat vetoavatkin nyt palkansaajajärjestöihin, jotta palkankorotustoiveissa otettaisiin vastuuta tulevaisuudesta.

EK:n mukaan talouden tilanne on vielä keskimääräistä heikompi eikä voimakasta talouden elpymistä ole näköpiirissä. Myös kustannusten nousu on heikentänyt yritysten kilpailukykyä.

Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen EK:sta myös muistuttaa, että talouskriisistä huolimatta palkansaajien reaalipalkat ja ostovoima ovat kasvaneet. EK:n laskelmien mukaan palkansaajien reaaliansiot ovat kohonneet kolmen edellisen vuoden aikana lähes seitsemän prosenttia.

EK:n ja sen jäsenjärjestöjen mukaan keväällä tehtävissä palkkaratkaisuissa olisikin nyt huomioitava yritysten kilpailukyky ja kustannusten hallinta. Palkansaajajärjestöjen vetoaminen palkankorotusvaatimuksissaan inflaatioon ei saakaan kannatusta työnantajilta.

”Palkansaajajärjestöjen ajattelu ostovoiman heikentymisestä palkankorotusten perusteena on kummallinen. Talouden, ansioiden ja työllisyyden kehitystä on tarkasteltava usean vuoden aikajänteellä, eikä toimenpiteitä tule mitoittaa satunnaisten ja hetkellisten muutosten varaan”, Inkeroinen sanoo.

Työantajien mielestä tehtävillä palkkaratkaisuilla on kauaskantoiset vaikutukset.

”Viime kädessä vain yritysten hyvä kansainvälinen kilpailukyky turvaa ostovoiman ja talouden tasapainon. Maltilliset palkkaratkaisut myös hillitsevät hintojen korotuksia”, Inkeroinen huomauttaa