Työnantajat kannattavat Ruotsissa kaupan alalle suurempaa palkkahaitaria. Ruotsalaisen kaupan alan etujärjestön mukaan valtaosa kauppiaista on sitä mieltä, että taitavien työntekijöiden pitäisi saada suuremmat palkankorotukset.

Palkkaneuvotteluja käyvässä Ruotsissa on nostettu esiin mahdollisuus kohdistaa kaupan alan palkankorotukset pääosin vain joillekin työntekijäryhmille.

Kaupan alan etujärjestön Svensk Handelin selvityksen mukaan 80 prosenttia kauppiaista haluaisi kohdistaa palkankorotukset tulevaisuudessa lähinnä lahjakkaille ja tehokkaille työntekijöille. Vain prosentti kohdistaisi korotukset nuorille ja uusille työntekijöille.

Useimmat kauppiaat olisivat myös valmiita alentamaan nuorten työntekijöiden alkupalkkoja, sillä sen uskotaan lisäävän nuorten työmahdollisuuksia.

Svensk Handelin toimitusjohtajan Dag Klackenbergin mukaan palkkojen hajonnan lisääminen kaupan alalla aiotaan ottaa esille tämän vuoden sopimusneuvotteluissa.