S-ryhmän kiinteistöt Sipoossa ja Oulussa ovat pilottikohteita, joissa testataan uutta menetelmää sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. VTT:n vetämässä hankkeessa säädettävät rakennukset pystyvät itse kertomaan, paljonko niiden energiankulutusta on mahdollista nostaa tai vähentää.

Älykkäällä kiinteistön energianhallinnalla helpotetaan sähköverkon toimintaa ja turvataan kiinteistöjen häiriötöntä sähkönsaantia. Kyse on sähkön kysynnän ja tarjonnan tasaamisesta, ja keinona on ohjata myös sähkön kulutusta, ei ainoastaan tuotantoa.

VTT:n johdolla kehitetään uutta menetelmää hallita tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa sähköverkossa. Uudessa Virtuaalinen palveluympäristö (VIRPA) -hankkeessa selvitetään parhaillaan, miten osan rakennuksista voi muuttaa säädettäviksi.

Tavoitteena on saada rakennus itse kertomaan, paljonko sen energiankulutusta voi säätää isommaksi tai pienemmäksi tietyn ajan kuluessa.

Virtuaalivoimalaitos hyödyntää esineiden internet -teknologiaa

Rakennukset yhdistetään internetin avulla yhteen suuremmaksi virtuaaliseksi säätövoimayksiköksi. Tämän virtuaalivoimalaitoksen ylimääräistä kapasiteettia voi myydä ulospäin säätösähkömarkkinoilla.

Eri rakennuskohteista saadut säätövarat yhdistetään yhteen esineiden internet ‑teknologian avulla. Siten saavutetaan suurempi säätövoimateho.

Projektin pilotteina toimivat S-ryhmälle Sipooseen rakennettava päivittäistavarakaupan logistiikkakeskus ja pohjoissuomalaisen Osuuskauppa Arinan uusi S-market Oulussa.

Säätömalleja kylmäketjulle, lämmitykselle, käyttövedelle ja valaisulle

Hankkeessa kehitetään muun muassa säätömalleja kiinteistöjen potentiaalisimmille säätökohteille, kuten kylmäketjulle, lämmitykselle, käyttövedelle ja valaisulle. Säätömallien avulla voidaan saavuttaa paras taloudellinen tulos vaarantamatta kiinteistön toimintaa ja rakenteita. S-ryhmälle tulokset näkyvät sekä kustannussäästöinä että vastuullisuustekoina.

S-ryhmän lisäksi projektin partnereita ovat Fingrid, Rejlers, Emtele, Fidelix, Green Energy Finland ja Jetitek. Mallintamista kehittää VTT:n lisäksi Oulun yliopiston systeemitekniikan tutkimusryhmä.

Nyt alkanut hanke päättyy vuonna 2017, ja se on suuruudeltaan 2,5 miljoonaa euroa. Hanketta koordinoi Jalecon. Rahoittajina ovat Tekes ja mukana olevat yritykset.