Vähittäiskaupan luottamus talouteen pysyi helmikuussa matalalla tasolla, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n luottamusindikaattoreista selviää. Myös myyntiodotukset ovat varovaiset.

Vähittäiskaupan yritysten luottamusindikaattori pysyi helmikuussa ennallaan, -3:ssa. Myös tammikuun tarkistettu saldoluku oli sama. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on 0.

Vähittäiskaupan myynti pysyi likimain ennallaan. Pientä toiveikkuutta tilanteen muuttumisesta valoisammaksi on, sillä lähikuukausina myynnin arvioidaan kasvavan jonkin verran. Varastojen taso oli edelleen helmikuussa keskimääräistä korkeammalla.

Vähittäiskaupan luottamus on Suomessa tammikuussa tehdyn vertailun mukaan jonkin verran EU-maiden keskiarvoa heikompaa.

Talousluottamus on matalalla tasolla myös muilla toimialoilla. Muiden palveluiden myynnin kasvu pysähtyi, mikä heikensi myös luottamusindikaattoria. Indikaattori painui 0 pisteeseen, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli +7.

Tilauskannan hienoisesta kasvusta huolimatta myös Rakentamisen luottamusindikaattori pysyi painuksissa. Saldoluku heikkeni edelliskuun -26:sta -28:aan.

Ainoastaan teollisuuden luottamusindikaattori vahvistui, tosin luottamus on edelleen selvästi keskimääräistä heikompaa. Uusin saldoluku on -8, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -12. Tuotannon odotetaan kasvavan lähikuukausina aavistuksen.

EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2013