Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Jäsenille > Elinkeinopoliittinen edunvalvonta

Elinkeinopoliittinen edunvalvonta


Venäjän-kaupassa odotetaan piristymistä

Venäjällä toimivat suomalaiset kaupan alan yritykset ovat pikku hiljaa toipumassa Venäjän talousvaikeuksista seuranneesta šokista. Kaupan liiton jäsenyritysten liiketoiminnan odotetaan kääntyvän ensi vuonna kasvuun parin laskuvuoden jälkeen.

Myymälään palautetun SE-romun ohjeiden mukainen käsittely kaupan vastuulla

Kauppojen on huolehdittava siitä, että asiakkaiden myymälään palauttamaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsitellään ohjeiden mukaisesti. Romu on SER-kierrätyksen omaisuutta eikä sitä saa luovuttaa muille. Kauppojen SE-romun keräysvelvoite on ollut voimassa vuodesta 2013 alkaen.

Muovikassien kulutusta vähennetään Suomessa vapaaehtoisin toimin

Muovisten kantokassien kulutusmäärä halutaan laskuun EU:ssa. Suomessa pakkausdirektiivin muutos pannaan täytäntöön ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välisellä muovikassisopimuksella, johon kaupan alan yritysten toivotaan vapaaehtoisesti liittyvän. Sopimus allekirjoitetaan lokakuun lopussa.

Katsaus vähittäiskaupan osaamistarpeisiin

Kaupan liiton verkkosivuilta löytyy tuore vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeita valottava kooste ja video. Esitykset pohjautuvat Opetushallituksen ennakointihankkeen tuloksiin, ja ne on koostanut ennakointiryhmän jäsen Kirsti Jokiranta.

Kaupan liitto kannustaa kauppoja mukaan uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle

Suomessa jatketaan energiatehokkuuden parantamista vapaaehtoisin toimin jatkossakin. Vuosille 2017–2025 solmittava uusi energiatehokkuussopimus allekirjoitetaan lokakuussa. Kaupan liitto kannustaa kaupan alan yrityksiä liittymään vapaaehtoiseen sopimukseen. Liittymällä energiatehokkuussopimukseen yritys sitoutuu tehokkaampaan energiankäyttöön, osoittaa vastuullisuuttaan ja täyttää oman osuutensa yhteisissä ilmastotalkoissa.

Huolta aiheuttavien aineiden lista kasvaa koko ajan – maahantuojien ja myyjien oltava tarkkana

Ihmisen terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti haitallisia aineita tunnistetaan jatkuvasti lisää. Viimeksi kesäkuussa Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) lisäsi niin kutsutulle kandidaattilistalle jälleen uuden huolta aiheuttavan aineen, benzo[a]pyreenin. Kandidaattilistan ainetta sisältäviä kemikaaleja toimittavilla on velvollisuus välittää tieto eteenpäin. Sama koskee esineitä, joissa on tällaista ainetta yli 0,1 painoprosenttia. EU-tuomioistuimen tulkinta tiukentaa vaatimuksia entisestään.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteille asteittain uusia vaatimuksia ja rajoituksia

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettäviin vaarallisiin aineisiin tulee uusia rajoituksia. Lisäksi uusia tuotteita tulee määräysten piiriin. Direktiivin piiriin kuuluvien laitteiden on oltava määräysten mukaisia heinäkuussa 2019. Laitteiden maahantuojien ja myyjien on hyvä muistaa, että heidän vastuullaan on varmistaa, että laitteiden valmistaja on hoitanut velvollisuutensa.

Tule mukaan rakentamaan parempaa Suomea