Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Jäsenille > Työsuhdeasiat > Työmarkkinatiedotteet

Työmarkkinatiedotteet


Kaupan automiesten työehtosopimukseen vain vähäisiä muutoksia

Kaupan automiesten helmikuussa voimaan tulleeseen työehtosopimukseen on tehty vain vähäisiä muutoksia. Alalle ei myöskään tule tänä vuonna yleiskorotusta.

Työllistämisen kynnystä madalletaan rekrytointikokeilulla

Työttömien työhakijoiden työllistämistä pyritään parantamaan rekrytointikokeilulla. Kuukauden mittaisen kokeilun aikana työnantaja voi arvioida työttömän työnhakijan soveltuvuutta tarjolla olevaan työtehtävään.

Työnantajan ilmoitus- ja selvitysvelvollisuuksia TE-toimistoille karsitaan

Työnantajan ei tarvitse jatkossa enää ilmoittaa TE-toimistoon työntekijöiden irtisanomisesta tai lomauttamisesta. Myöskään taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanotuille työntekijöille ei enää tarvitse ilmoittaa julkisista työvoimapalveluista.

YTN:n ilmoittamat lakot

Kaupan liitto ei aloita ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevia neuvotteluja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa. YTN on tästä johtuen ilmoittanut ryhtyvänsä työtaistelutoimenpiteisiin kuudessa kaupan alan yrityksessä toukokuun alussa.

Uutta perhevapaakorvausta voi hakea toukokuusta alkaen

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta Kelasta toukokuusta alkaen. Etuus on 2 500 euron suuruinen kertakorvaus, joka maksetaan naispuolisen työntekijän palkallisen äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan perusteella.

Työsopimuslain ja vuosilomalain muutosten soveltaminen optikoiden työehtosopimuksessa

Kaupan liitto ja ERTO ovat sopineet, että optisella alalla voidaan meneillään olevan sopimuskauden ajan tehdä määräaikaisia työsopimuksia ilman perustetta pitkäaikaistyöttömien kanssa. Sen sijaan liitoilla ei ole toistaiseksi yhteisymmärrystä koeajan pidentämisestä. Lisäksi liitot ovat sopineet, että optisella alla laskennallista palkkaa kertyy vain siltä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan osalta, joka on työssä olon veroista aikaa. Uudistusten taustalla ovat lakimuutokset.

Koululaisten kesäharjoitteluohjelma kaupan alalla kesällä 2017

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet nuorten Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta kesälle 2017. Ohjelmaa voidaan toteuttaa niin Kaupan liiton jäsenyrityksissä kuin muissakin kaupan alan yrityksissä, jotka ilmoittautuvat Kaupan liittoon.