Pääkaupunkiseudun osuuskauppa HOK-Elanto luopuu pikkupusseista kassoilla ja muuttaa muoviset ostoskassit maksullisiksi jo tänä keväänä. Taustalla on Kaupan liiton ja ympäristöministeriön Green Deal -sopimus, jolla pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien kulutusta vuoteen 2025 mennessä.

S-ryhmä on sitoutunut vähentämään muovikassien ja -pussien kulutusta osana Kaupan liiton ja ympäristöministeriön Green Deal -sopimusta. Sopimus on Suomen tapa toteuttaa EU:n pakkausjätedirektiivin muutosta, jolla muun muassa halutaan vähentää muovijätettä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa. Tällä hetkellä suomalaisten on arvioitu kuluttavan noin 55 muovikassia vuosittain.

Nyt S-ryhmään kuuluva pääkaupunkiseudun osuuskauppa HOK-Elanto kertoo laajentavansa jo tänä vuonna muovisten ostoskassien maksullisuutta. 

Lisäksi HOK-Elanto on linjannut, että maaliskuun aikana sen ruokakapoissa siirrytään käytäntöön, jossa ilmaiseksi tarjottujen pienten muovipussien sijaan kassoilla tarjotaan biohajoavien pusseja.

”Käytännössä tämä näkyy siinä, että jatkossa meidän kassoillamme kysytään asiakkaalta: haluatteko pakasteet biohajoavaan muovipussiin. Vaikka tämä lisää kustannuksiamme, haluamme silti toimia vastuullisesti muovijätteen määrän vähentämiseksi”, HOK-Elannon varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kertoo.

Myös biopussit kannattaa käyttää uudelleen

Biohajoavien pussien tarjoamista lisätään myös osuuskaupan hedelmä- ja vihannesosastoilla. Tällä hetkellä käytetyin pakkausvaihtoehto on pieni muovipussi, jonka osuus käytetyistä pusseista on 91 prosenttia

”Lisäämällä biohajoavien hedelmäpussien tarjontaa voimme vaikuttaa niiden käyttömääriin ja näin vähentää maatumattoman muovijätteen määrää. Mutta kuluttajan on hyvä muistaa, että varsinainen hyöty syntyy vasta, kun hedelmäpussia käytetään biojätepussina kompostoitavalle jätteelle”, HOK-Elannon laatu- ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäki sanoo.

HOK-Elannosta kerrotaan, että yhä useammalla asiakkaalla on jo käytössään oma ostoskassi tai kestokassi. Kestokassien myynti pelkästään S-ryhmässä on kasvanut alkuvuonna lähes 30 prosenttia.

Kaupan liiton asiantuntija Marja Ola on tyytyväinen, että kaupat ovat lähteneet aktiivisesti toteuttamaan Green Deal -sopimusta.
”Kannustamme kaupan alan yrityksiä liittymään omilla sitoumuksillaan mukaan muovikassisopimukseen. Kaupan ala on tietoinen muovikassien aiheuttamista haitallisista ympäristövaikutuksista EU-tasolla ja haluamme olla mukana vähentämässä jätteiden syntyä sekä maa- ja vesialueiden roskaantumista. On erittäin tärkeää että myös kuluttajat sitoutuvat muovijätteen ja roskaantumisen vähentämiseen”, Ola sanoo.

Green Deal -sopimuksesta voi lukea lisää täältä. Tietoa eri ostoskassivaihtoehtojen ympäristövaikutuksista löytyy laajemmin Kassi-info.fi-sivustolla.