Maksaminen pirstaloituu, reaaliaikaistuu ja sulautuu osaksi ostoprosessia. Lisäksi maksamispalvelut ovat murroksessa, joten uusia toimijoita ja uudenlaisia palveluita on tulossa lisää. Nämä maksamisen trendit nousivat esille toukokuun alussa Suomen Pankin maksufoorumissa, joka järjestettiin nyt yhdettätoista kertaa.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sanoi avauspuheenvuorossaan, että yksi keskeinen trendi on maksamisen pirstaloituminen monien erilaisten käyttöliittymien kesken. Avoimet rajapinnat mahdollistavat uudenlaisten ekosysteemien rakentumista, mutta myös tuovat uusia vaatimuksia sääntelylle.

Suuria odotuksia nostaa EU:n PSD2-maksupalveludirektiivi, joka avaa pankkien asiakasrajapinnan kolmansille osapuolille. Vielä ei ole kuitenkaan kovin tarkkaa näkemystä siitä, millaisia vaikutuksia sinänsä suurella muutoksella on.

Ovatko voittajia uuden direktiivin voimaan tulon jälkeen kuitenkin pankit, vai tarjoaako se aidosti mahdollisuuksia kaupalle tai muille palvelutarjoajille? Turvallisuuden vuoksi rajapinta ei aukea muuta kuin niin sanotun vahvan tunnistuksen kautta, joka voi rajoittaa palveluntarjoajien määrää.

Toinen suuri trendi on reaaliaikainen maksaminen. Sellainen on esimerkiksi suosiotaan nopeasti kasvattava Automatian Siirto-palvelu henkilöiden välisissä maksuissa. Siirto tulee myöhemmin myös yritysten käyttöön. Se voi olla merkittävä mahdollisuus varsinkin pienemmille yrityksille. Reaaliaikaisissa palveluissa on myös Euroopan kattavia hankkeita ja keskuspankkien omia hankkeita.

Kuluttajat elävät yhä enemmän 24/7 -maailmassa ja odottavat maksupalveluilta samaa. Maksujärjestelmät muuttuvat yhä tehokkaammiksi ja nopeammiksi. BBVA:n Teppo Paavola totesikin, että kansainvälisten rahasiirrot pitää saada tehokkaammiksi, koska nyt on nopeampaa lentää rahasalkun kanssa maasta toiseen kuin tehdä tilisiirto pankkien välillä.

Maksaminen siirtyy taustalle

Kolmas merkittävä trendi on maksamisen sulautuminen osaksi ostoprosessia. Maksutiedot syötetään kerran, minkä jälkeen palveluntarjoaja veloittaa tililtä seuraavat tapahtumat. Maksamista nopeuttava uudistus vaatii kuitenkin kuluttajalta pitävää otetta talouden hallintaan, jottei piilossa tapahtuva maksaminen johda ylivelkaantumiseen . Talouslukutaidon merkitys kasvaa ja toisaalta pitää huolehtia siitä, että myös kaikki käyttäjäryhmät saavat välineet maksamiseen.

ePassin Risto Virkkalan mielestä luottokortin digitoiminen ei ole järkevää, vaan ratkaisu on älypuhelin, mobiili. ePassi tekeekin jo yhteistyötä kiinalaisen Alibaban Alipayn kanssa. Kiina on yhä merkittävämpi suunnan näyttäjä mobiilimaksamisessa ja alustataloudessa.

Uudet palvelut eivät kuitenkaan poista yhä maksamisen ja pankkitoiminnan perusasiaa: luottamusta. Pankkitoimintaan ja maksamiseen tulee paineita järjestelmän ulkopuolelta, mutta pankkitoiminnan ydintä on toistaiseksi vaikea muuttaa. Pankkeja valvotaan ja niiden kautta rahoitusjärjestelmä toimii ja talletuksilla on suoja.