Kaupan liitto on kouluttanut kaupan alan yrityksiä verkkokaupan maailmaan jo usean vuoden ajan. Nyt verkkokauppatietoutta jaettiin roppakaupalla myös kaupan alan opettajille.

Kaupan liiton ja Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen vuosittain kaupan alan ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille järjestämässä Retail-päivässä pureuduttiin tänä vuonna verkkokauppaan.

Kaupan liitto on vuodesta 2011 lähtien järjestänyt yrityksille koulutusta verkkokaupan perustamiseen. Kauppiaille järjestettävästä verkkokauppakoulutusohjelmasta kaupallisten alojen opettajille oli räätälöity tiivis tietopaketti, jossa käytiin läpi verkkokaupan osa-alueet aina alan tilastoista logistiikkaan, markkinointiin ja maksupalveluihin. Helmikuussa IBM:n tiloissa järjestetty tilaisuus keräsi Helsinkiin satakunta kaupallisen alan opettajaa ympäri Suomen.

Vaikka kaupankäynnin monikanavaistuminen on tuttua useimmille meistä, ovat tiedot verkkokaupan rakentumisesta ja merkityksestä usein hataralla pohjalla. Tarjoamalla verkkokauppakoulutusta Kaupan liitto on halunnut omalta osaltaan parantaa suomalaisten pärjäämistä kansainvälisessä kilpailussa.

Myös kaupan alan oppilaitoksissa on panostettu sähköisen kaupankäynnin opetukseen, mutta ajantasainen käsitys alan kehityksestä ja kontaktit yritysmaailmaan ovat ensiarvoisen tärkeitä. Juuri tätä tarvetta pyrittiin täyttämään Retail-päivässä.

Koulutukseen osallistunut Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa opettaja Tomi Tallgren pitää tärkeänä sitä, että oppilaitoksissa tiedostetaan jatkuvan kouluttautumisen tärkeys.

”Kun toimiala kehittyy sitä vauhtia kuin se nyt tekee, opettajan tietopohja vanhenee ilman osaamisen päivittämistä todella nopeasti”, kaupan alalle nuoria kouluttava Tallgren sanoo.

Näkemyksen jakaa myös Savon ammatti- ja aikuisopistossa tutkintovastaavana työskentelevä Satu Andersin, jonka mukaan toimivien työelämäyhteyksien avulla ajantasaisen tiedon saaminen myös oppilaitoksiin on mahdollista.

”Oppilaitoksissa pystytään varmasti opettamaan hyvin tietyt perusasiat asiakaspalvelun ja markkinoinnin osalta, mutta lisäksi on tarpeen saada käytännönläheistä ja ajantasaista tietoa alan toimijoilta oikeasta työelämästä", Andersin sanoo.

Tarvetta kotakteille on, sillä liiketalouden tutkintotoimikunnassa opettajajäsenenä toimiessaan Andersin on huomannut, että liiketalouden perustutkinnon tutkinnon osaa Sähköinen kaupankäynti on suoritettu näyttötutkintona suhteellisen vähän. Tähän syynä saattaa Andersinin mukaan olla se, ettei oppilaitoksissa ole riittävästi osaamista valmistavan koulutuksen järjestämiseen tai sitten työpaikoilla ei ole mahdollisuutta tutkinnon osan suorittamiseen.

Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä

Valtaosalle kaupan alaa opiskelevista nuorista verkossa toimiminen ja esimerkiksi sosiaalisen median ja mobiililaitteiden hyödyntäminen ovat täysin arkipäivää. Alan opettajat pitävät kuitenkin tärkeänä, että kaupalliselle alalle työllistyvä opiskelija hahmottaa, mitä liiketaloudellisia mahdollisuuksia verkko ja tekniset ratkaisut mahdollistavat.

”Pyrin omassa työssäni sähköisen kaupankäynnin opettajana välittämään opiskelijoilleni ymmärrystä erityisesti monikanavaisuuden merkityksestä ja sen avaamista mahdollisuuksista tulevaisuuden kaupankäynnille. Kyse ei ole niinkään yksittäisistä teknisistä ratkaisuista verkossa vaan kokonaisuudesta, joka luo menestystä”, Tallgren päättää.