Mitä yritykseni tulee huomioida verkkokaupan suunnittelussa ja toteuttamisessa? Millaista monikanavaista kokemusta nykypäivän asiakas yritykseltäni odottaa? Millaisia sähköisen maksamisen, taloushallinnon ja logistiikan ratkaisuja on tarjolla? Mitä juridisia kysymyksiä ja vastuita kaupan alan verkkoliiketoimintaan liittyy?

Syksyllä järjestetyssä Kaupan liiton verkkokauppakoulutuksessa (7.10.–4.11.2014) pureuduttiin ajankohtaisiin verkkokauppaa koskeviin kysymyksiin. Koulutuksen runsaassa osallistujajoukossa oli mukana yrityksiä niin yritys- kuin kuluttajakaupankin puolelta. Luennoitsijaedustus puolestaan koostui verkkokaupan eri osa-alueiden ammattilaisista. Kouluttajina toimivat muun muassa Googlen, Itellan, TSN Gallupin, Maksuturvan ja Sanoma Digital Finlandin asiantuntijat sekä verkkokaupan juridiikkaan perehtyneet asianajajat. 

Seitsemästä moduulista koostuva verkkokauppakoulutus järjestettiin Kaupan liiton tiloissa Etelärannassa viitenä peräkkäisenä tiistaina. Pääteemoja olivat verkkokuluttajan ostokäyttäytymisen viimeisimmät trendit; kaupan alan monikanavainen asiakaskohtaaminen ja asiakasarvon luominen kanavasta riippumatta; taloushallinnon ja sähköisen maksamisen ratkaisut; verkkokaupan logistiikkaratkaisut; verkkokaupan juridiikka sekä verkko- ja mobiilimarkkinointi. 

Koulutus keräsi tänäkin vuonna runsaasti kehuja osallistujilta. Sen etuina nähtiin luennoitsijoiden asiantuntevuus, käsiteltyjen aihepiirien kattavuus ja ajankohtaisuus sekä käytännönläheiset verkkokaupan case-esimerkit. Kiitosta saivat myös sujuvasti toimivat koulutusjärjestelyt. Kurssi nähtiin ennen kaikkea kattavana ja hyödyllisenä kokonaisuutena. Osallistujien monipuoliset kysymykset toivat koulutukseen vuorovaikutteisuutta ja monesti keskustelut jatkuivat vielä lounaspöydissäkin. Moni löysi koulutuksen avulla myös yhteistyökumppaneita verkkokaupan pystyttämiseen. 

Syksyn 2014 kurssilaiset suosittelevat verkkokauppakoulutusta myös muille: 

”Erittäin asiantuntevat ja osaavat luennoitsijat. Hyvin järjestetty: kaikki toimi, aikataulut piti, päivä oli tiivis, turhaa ei ollut, puitteet oli hyvät ja tarjoilut mahtavat, materiaalit olivat valmiina, sähköisiin matskuihin tuli linkki nopeasti koulutuksen jälkeen. Materiaalit olivat kattavat ja selkeät.” 

”[Verkkokauppakoulutus onnistui] antamaan kokonaiskuvan siitä, missä verkkomarkkinoinnissa ja -kaupankäynnissä mennään juuri nyt.”

”Kokonaisuutena kurssi antoi näin asiaan aiemmin vihkiytymättömälle oikein hyvät perustiedot verkkokaupan perustamiseksi ja nimenomaan jatkotiedon hankkimiseksi sekä tarjonnan seulomiseksi.” 

Verkkokauppakoulutus toimii kattavana starttipakettina verkkokauppaliiketoimintaa aloitteleville ja suunnitteleville vähittäiskaupan toimijoille. Kokeneemmille verkkokauppaosaajille se tarjoaa mahdollisuuden päivittää omaa osaamista sekä syventyä erityisesti vähittäiskaupan erityiskysymyksiin asiantuntijoiden avustuksella. 

Verkkokauppakoulutus järjestetään seuraavan kerran helmikuussa 2015. Lisätietoja koulutuksesta löytyy ja mukaan voi ilmoittautua Kaupan liiton koulutussivuilla: http://www.kauppa.fi/k/verkkokauppakoulutus

Kirjoittajana toiminut Turun kauppakorkeakoulun opiskelija Hanna Kujanen osallistui syksyn 2014 Verkkokauppakoulutukseen.