Etusivu > För medlemmar

För medlemmar


Finsk Handels anvisningar med anledning av PAM:s beslut om övertidsförbud

PAM har utlyst ett övertidsförbud och förbud mot att tjäna in plussaldotimmar inom handeln. Förbudet trädde i kraft måndag 19.2.2018 kl. 6.00.

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter

Handelns kollektivavtal, kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln samt kollektivavtalet för lager- och transportförmän löpte ut den 31 januari 2018.

Handelns kollektivavtalsförhandlingar inleds

Handelns kollektivavtal gäller till den 31 januari 2018. Efter kollektivavtalets utgång och innan det nya kollektivavtalet träder i kraft tillämpas ändå bestämmelserna i det kollektivavtal som utgått....

Ändringar i Handels kollektivavtal som träder i kraft 1.2.2017

Handels nya kollektivavtal baserat på konkurrenskraftsavtalet träder i kraft i februari. I det nya kollektivavtalet har man i enlighet med konkurrenskraftsavtalet lagt till möjligheten att ingå lokala avtal. Utöver detta har man i Förtroendemannaavtalet lagt till nya bestämmelser, vars syfte är att stödja och främja den lokala avtalskulturen inom handel.

Det nya systemet för årsledighet träder i kraft i 2017

Det nya systemet för årsledighet träder i kraft permanent inom hela handeln den 1 januari 2017. Det handlar om en bestående strukturell förändring i kollektivavtalet. Systemet för årsledighet tillämpas för alla arbetstagare som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Löneförhöjningar 2016

Löneförhöjningarna 2016 inom handeln börjar betalas ut i början av mars. Månadslönerna stiger med 15 euro och timlönerna med antingen 9 eller 10 cent. Nedan finns närmare anvisningar om löneförhöjningarna.

Löneförhöjningar 1.9.2015

Löneförhöjningarna inom handeln börjar betalas ut i september i år. Den individuella lönen och tabellönen förhöjs då med 0,4 procent. Dessutom görs förhöjningar i vissa årströsklar och i lagerarbetarnas individuella löner. Om en arbetstagare får tabellön, anges arbetstagarens nya förhöjda tabellön i kollektivavtalets lönebilaga.

Textändringar i handelns kollektivavtal

Lönehöjningarna 1.6.2013