Etusivu > För medlemmar

För medlemmar


Ändringar i Handels kollektivavtal som träder i kraft 1.2.2017

Handels nya kollektivavtal baserat på konkurrenskraftsavtalet träder i kraft i februari. I det nya kollektivavtalet har man i enlighet med konkurrenskraftsavtalet lagt till möjligheten att ingå lokala avtal. Utöver detta har man i Förtroendemannaavtalet lagt till nya bestämmelser, vars syfte är att stödja och främja den lokala avtalskulturen inom handel.

Det nya systemet för årsledighet träder i kraft i 2017

Det nya systemet för årsledighet träder i kraft permanent inom hela handeln den 1 januari 2017. Det handlar om en bestående strukturell förändring i kollektivavtalet. Systemet för årsledighet tillämpas för alla arbetstagare som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Löneförhöjningar 2016

Löneförhöjningarna 2016 inom handeln börjar betalas ut i början av mars. Månadslönerna stiger med 15 euro och timlönerna med antingen 9 eller 10 cent. Nedan finns närmare anvisningar om löneförhöjningarna.

Löneförhöjningar 1.9.2015

Löneförhöjningarna inom handeln börjar betalas ut i september i år. Den individuella lönen och tabellönen förhöjs då med 0,4 procent. Dessutom görs förhöjningar i vissa årströsklar och i lagerarbetarnas individuella löner. Om en arbetstagare får tabellön, anges arbetstagarens nya förhöjda tabellön i kollektivavtalets lönebilaga.

Textändringar i handelns kollektivavtal

Finsk Handel och Servicefacket PAM ingick i oktober ett treårigt kollektivavtal som avtalats av arbetsmarknadscentralorganisationerna i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Nedan har vi sammanställt textändringarna i kollektivavtalet.

Handelns kollektivavtal träder i kraft den 1 maj 2014 – löneförhöjningar och textändringar

Finsk Handel och Servicefacket PAM uppnådde på fredagen 25.10.2013 ett förhandlingsresultat om ett treårigt kollektivavtal i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet. De båda förbundens styrelser har även godkänt avtalet. Förhandlingsresultatet är i enlighet med det avtal som förhandlats av arbetsmarknadscentralorganisationerna.

Lönehöjningarna 1.6.2013

Personer som har rätt till avtalade lönehöjningarEndast de arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet har rätt till kollektivavtalsenliga lönehöjningar. Lönehöjningarna gäller alltså inte handelsre...

Lönehöjningarna 1.4.2012