Haku

Hae Kaikesta sisällöstä Vain jäsenosiosta

Styrelseordförande för Finsk Handel Taavi Heikkilä: Handeln vill sysselsätta

Finlands största bransch, handeln, söker sätt att sysselsätta. Arbetsuppgifterna inom branschen förändras snabbt, likaså kompetensbehoven. Servicebranschernas framtidsprogram, som Finsk handel håller ...

Styrelse

Förbundets styrelse år 2017StyrelseordförandeKoncernchef Taavi Heikkilä, SOKStyrelsens vice ordförandeVerkställande direktör Harri Broman, Broman Group OyMedlemmarVerkställande direktör Kari Blomberg,...

Kauppa.fi

Medelmsförbund

Medlems- och kompanjonskapsförbundApteekkitavaratukkukauppiaat ry – (ATY) Apoteksvarugrossisterna rftfn 09 431 560 fax 09 4315 6302 Mannerheimvägen 76 A, 4. vån., PB 150 00251 HELSINGFORSwww.aty.fiAut...

Konsumenttjänster har sämre anseende än industrin – tills vidare

Enligt servicebranschernas nya anseendeindex varierar uppskattningen av olika branscher efter kön och ålder. Hos ungdomar är skillnaderna som störst. Uppfattningarna om branscherna motsvarar inte hell...

Förbundet

Arbetsgivarförbundet i handelsbranschen är en riksomfattande intresseorganisation som har till uppgift att främja handeln i Finland. Vi utvecklar företagens verksamhetsförutsättningar och samarbetsver...

Handelns omvandling påverkar redan sysselsättningen

Handeln skakas av flera förändringskrafter. Inom både detalj- och partihandeln tvingar konkurrensen företagen att effektivisera verksamheten och hålla kostnaderna i schack, vilket i slutändan gynnar k...

Kontaktuppgifter

Finsk HandelSödra kajen 10PB 34000131 HELSINGFORStfn 09 172 850kauppa@kauppa.fiwww.kauppa.fiJuhani Pekkalaverkställande direktör 0400 419 560 fornamn.efternamn@kauppa.fiKati Korkeaniemi-Leppänenadmini...

Om handeln

Visste du att handeln är den viktigaste branschen i Finland mätt med antalet sysselsatta? Handelsbranschen sysselsätter cirka 300 000 personer och står för 10 % av vår bruttonationalprodukt. Många tra...

Bli medlem

Förbundet arbetar för medlemsföretagens bästaSom medlem har du tillgång till information, som hjälper företaget att hålla sig á jour i anställningsfrågor. Med hjälp av de praktiska anvisningarna kan d...