Haku

Hae Kaikesta sisällöstä Vain jäsenosiosta

Kontaktuppgifter

Finsk HandelSödra kajen 10PB 34000131 HELSINGFORStfn 09 172 850kauppa@kauppa.fiwww.kauppa.fiJuhani Pekkalaverkställande direktör 0400 419 560 fornamn.efternamn@kauppa.fiKati Korkeaniemi-Leppänenadmini...

Kauppa.fi

Finsk Handels anvisningar med anledning av PAM:s beslut om övertidsförbud

Oavsett förbudet är det den anställda själv som fattar beslut om övertid och intjänande av plussaldotimmar. PAM:s förbud förpliktigar inte de anställda att vägra arbeta övertid eller tjäna in plussald...

Styrelsen

...

Medelmsförbund

Medlems- och kompanjonskapsförbundApteekkitavaratukkukauppiaat ry – (ATY) Apoteksvarugrossisterna rftfn 09 431 560 fax 09 4315 6302 Mannerheimvägen 76 A, 4. vån., PB 150 00251 HELSINGFORSwww.aty.fiAut...

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter

Finsk Handel och Servicefacket PAM fortsätter med förhandlingarna om kollektivavtal för nästa avtalsperiod tisdagen den 6 februari 2018.Kollektivavtalsförhandlingarna med PAM har fortskridit i saklig ...

Styrelse

Förbundets styrelse år 2017StyrelseordförandeKoncernchef Taavi Heikkilä, SOKStyrelsens vice ordförandeVerkställande direktör Harri Broman, Broman Group OyMedlemmarVerkställande direktör Kari Blomberg,...

Förbundet

Arbetsgivarförbundet i handelsbranschen är en riksomfattande intresseorganisation som har till uppgift att främja handeln i Finland. Vi utvecklar företagens verksamhetsförutsättningar och samarbetsver...

Handelns kollektivavtalsförhandlingar inleds

Handelns kollektivavtal gäller till den 31 januari 2018. Efter kollektivavtalets utgång och innan det nya kollektivavtalet träder i kraft tillämpas ändå bestämmelserna i det kollektivavtal som utgått....

Rådgivning

TelefontjänstFinsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor klockan 9.00–15.00 (på måndagar kl. 10.00–15.00) på nummer (09) 1728 5151.OBS! Mellan 22.1-9.2.2018 be...