Etusivu > Pressmeddelande

Pressmeddelande


Miljöministeriet och Finsk handel rf: Egna kassar med: Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln

Avtalet mellan miljöministeriet och Finsk handel rf har under det första avtalsåret snabbt minskat konsumtionen av plastkassar och plastpåsar inom handeln. Avtalet om plastkassar omfattar för närvarande över 1 100 företag, vilket i praktiken betyder över 3 300 affärer.

Kampanjen Se upp för bedragare på webben varnar om svindlare på webben

Kampanjen Se upp för bedragare på webben som inleds idag strävar efter att varna konsumenterna om de svindlare som finns ute på webben. Ute på webben är det skäl att komma ihåg att om något verkar för bra för att vara sant, är det sällan sant.

Med kampanjen Ollaan ihmisiksi (Vänligt bemött) mot osakligt bemötande

Många av branschfolket inom handeln råkar varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete. I dag den 4.12 inleds kampanjen Ollaan ihmisiksi som strävar efter att väcka konsumenterna till att fundera på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

Ryssarna hämtar åter euron till Finland, men de gamla tiderna återvänder inte

Efter en sämre period har antalet ryska turister åter börjat öka. I januari–juli 2017 ökade antalet ryska turister med cirka 15 procent jämfört med föregående år och visumansökningar med över 60 procent. Estland och den internationella webbhandelen konkurrerar emellertid hårt med Finland om ryssarnas köpkraft.

Styrelseordförande för Finsk Handel Taavi Heikkilä: Handeln vill sysselsätta

Finlands största bransch, handeln, söker sätt att sysselsätta. Arbetsuppgifterna inom branschen förändras snabbt, likaså kompetensbehoven. Servicebranschernas framtidsprogram, som Finsk handel håller...

Konsumenttjänster har sämre anseende än industrin – tills vidare

Enligt servicebranschernas nya anseendeindex varierar uppskattningen av olika branscher efter kön och ålder. Hos ungdomar är skillnaderna som störst. Uppfattningarna om branscherna motsvarar inte hell...

Handelns omvandling påverkar redan sysselsättningen

Handelns omvandling börjar nu framträda på allvar. Internationell och inhemsk konkurrens, effektivisering av verksamheter, automatisering och digitalisering förändrar strukturerna. Under denna brytningstid skapar omsättningstillväxten inte längre automatiskt några jobb. Därför räcker den ökning av omsättningens volym med ett par procent som Finsk Handel förutspått inte till för att bibehålla den nuvarande sysselsättningsnivån inom parti- och detaljhandeln.