Etusivu > Pressmeddelande

Pressmeddelande


Mari Kiviniemi blir VD för Finsk Handel

Till verkställande direktör för Finsk Handel från och med 1.1.2019 har utnämnts politices magister Mari Kiviniemi, 49. Mari Kiviniemi arbetar för tillfället som biträdande generalsekreterare för OECD. Mari Kiviniemi har tidigare varit Finlands statsminister, förvaltnings- och kommunminister, utrikeshandels- och utvecklingsminister och riksdagsledamot under en lång tid.

Marknaden för herrkläder ökar globalt – och även i Finland

En snabbare tillväxt i konsumtionen av herrkläder än i konsumtionen av damkläder är ett allmänt fenomen som syns även i Finland. Förra året köpte finländarna nästan en procent mer kläder än föregående år. Särskilt inköpen från utländska nätbutiker och handeln mellan privatpersoner ökade när specialaffärerna för kläder och stormarknadernas försäljning av kläder minskade. I Finland köps mycket kläder från stormarknader, sportaffärer och internationella modekedjor. Prisma är det populäraste inköpsstället för kläder och skor i Finland.

Alkoholens dragningskraft vid resor till Estland avtar

Under de senaste åren har finländarna spenderat mindre pengar i Estland samtidigt som allt färre finländare köper med sig alkohol från Estland. Från början av år 2018 ser importen av alkohol ut att fortsätta minska. Tack vare pressen från den internationella webbhandeln och den allt mindre prisskillnaden vad gäller konsumentvaror kan Estlands turism utvecklas till att bli mer serviceinriktad. Under de allra senaste åren har tjänsternas andel av resebudgeten börjat öka.

Miljöministeriet och Finsk handel rf: Egna kassar med: Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln

Avtalet mellan miljöministeriet och Finsk handel rf har under det första avtalsåret snabbt minskat konsumtionen av plastkassar och plastpåsar inom handeln. Avtalet om plastkassar omfattar för närvarande över 1 100 företag, vilket i praktiken betyder över 3 300 affärer.

Kampanjen Se upp för bedragare på webben varnar om svindlare på webben

Kampanjen Se upp för bedragare på webben som inleds idag strävar efter att varna konsumenterna om de svindlare som finns ute på webben. Ute på webben är det skäl att komma ihåg att om något verkar för bra för att vara sant, är det sällan sant.

Mobil handel och utländsk webbhandel stärker greppet

Webben blir fortfarande starkare som säljkanal. Den snabbaste tillväxttakten förekommer inom webbhandeln med dagligvaror. Förra året ökade handeln med nästan 90 procent. Att använda mobilen som köpverktyg har ökat mycket på ett år: redan en femtedel av köparna gör sina inköp med smarttelefon.

Handelns utsikter: Handeln ökar, men sysselsättningen minskar

Omsättningen inom handeln ökar fortfarande. Automatisering och digitalisering möjliggör effektivare funktioner och nya servicekoncept, med vilka man klarar sig i konkurrensen. En ökning av omsättningen skapar dock inte längre automatiskt nya arbetsplatser.