Etusivu > Pressmeddelande

Pressmeddelande


Finländska resenärer inför allt oftare sin alkohol från Estland med bil

Allt färre finländare inför alkohol från Estland, men de som gör det för in större mängder än förut. För att stävja spritrallyt bör alkohollagreformen följaktligen träda i kraft så snart som möjligt. På det hela taget verkar finländarnas konsumtion i Estland vara oförändrad. Den internationella konkurrensen inom webbhandeln ser dock ut att även utmana Estland framför allt när det gäller kläd- och skoinköp.

Den digitala konsumenten handlar ivrigt på nätet – också utomlands

Även om finländska konsumenter vanligtvis gör sina uppköp i finskspråkiga nätbutiker, begränsas han eller hon inte av landets gränser. Över 40 procent av finländarnas euron flyter in i utländska webbutiker. Genom skattepolitik är det möjligt att inverka även på den finska handelns konkurrensförutsättningar.

Tillväxten i handeln har börjat öka – tjänsterna belastas av skattekilen

Efter att ha minskat i flera års tid har handeln återfått en svag tillväxt, som förutspås fortsätta i måttfull takt även under de närmaste åren. Utvecklingen av handeln och konsumenttjänsterna bromsas dock av den breda dubbla skattekil som ingår i inköpet av en tjänst och som gör att priset för tjänsterna höjs betydligt och köpkraften försämras. För att handelns utveckling ska fortsätta i positiv riktning, krävs att skattekilen görs smalare även i slutet av regeringsperioden.

Uppiggning syns i den finländska julkonsumtionen

Finländarnas plånböcker verkar öppnas lite mer den här julen, även om konsumenterna alltjämt är varsamma. Gåvorna köps i största hand i december men särskilt unga utnyttjar affärernas Black Friday-kampanjer. Ändringarna i julhandeln förutspår ofta det kommande årets detaljhandel.

Finland riskerar att hamna på efterkälken i utvecklingen av betalningssätt – konsumenterna vill ha enkelhet

Utvecklingen av olika nya betalningssätt är en av de största globala utvecklingstrenderna som berör handeln. I synnerhet de unga konsumenterna är intresserade av kontaktlös och mobil betalning samt användning av betaltjänster. Speciellt de små butikerna har varken kunskap eller resurser för att kunna svara på förväntningarna. De finländska företagen inom handeln borde stödjas för att de inte ska hamna i skuggan av sina utländska konkurrenter i utvecklingen.

Janne Koivisto har utnämnts till Finsk Handels EU-expert

Finsk Handel stärker påverkan på EU. Till Finsk Handels expert för EU-frågor har utnämnts Janne Koivisto, juris kand., ingenjör (YH), 40. Han inleder arbetet den 1 januari 2017.

De fria öppettiderna har ökat konkurrensen och underlättat konsumenternas vardag

Enligt en ny utredning tycker barnfamiljerna och de som bor i storstäder att butikernas friare öppettider underlättar vardagen. Företagen inom handeln däremot anser att avregleringen har ökat konkurrensen. Nu är alla lika inför lagen. Friheten att bestämma om sina egna öppettider verkar påverka hur nöjda företagen är med den nya situationen.