Etusivu > Pressmeddelande

Pressmeddelande


Med kampanjen Ollaan ihmisiksi (Vänligt bemött) mot osakligt bemötande

Många av branschfolket inom handeln råkar varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete. I dag den 4.12 inleds kampanjen Ollaan ihmisiksi som strävar efter att väcka konsumenterna till att fundera på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

Ryssarna hämtar åter euron till Finland, men de gamla tiderna återvänder inte

Efter en sämre period har antalet ryska turister åter börjat öka. I januari–juli 2017 ökade antalet ryska turister med cirka 15 procent jämfört med föregående år och visumansökningar med över 60 procent. Estland och den internationella webbhandelen konkurrerar emellertid hårt med Finland om ryssarnas köpkraft.

Styrelseordförande för Finsk Handel Taavi Heikkilä: Handeln vill sysselsätta

Finlands största bransch, handeln, söker sätt att sysselsätta. Arbetsuppgifterna inom branschen förändras snabbt, likaså kompetensbehoven. Servicebranschernas framtidsprogram, som Finsk handel håller...

Konsumenttjänster har sämre anseende än industrin – tills vidare

Enligt servicebranschernas nya anseendeindex varierar uppskattningen av olika branscher efter kön och ålder. Hos ungdomar är skillnaderna som störst. Uppfattningarna om branscherna motsvarar inte hell...

Handelns omvandling påverkar redan sysselsättningen

Handelns omvandling börjar nu framträda på allvar. Internationell och inhemsk konkurrens, effektivisering av verksamheter, automatisering och digitalisering förändrar strukturerna. Under denna brytningstid skapar omsättningstillväxten inte längre automatiskt några jobb. Därför räcker den ökning av omsättningens volym med ett par procent som Finsk Handel förutspått inte till för att bibehålla den nuvarande sysselsättningsnivån inom parti- och detaljhandeln.

Finländska resenärer inför allt oftare sin alkohol från Estland med bil

Allt färre finländare inför alkohol från Estland, men de som gör det för in större mängder än förut. För att stävja spritrallyt bör alkohollagreformen följaktligen träda i kraft så snart som möjligt. På det hela taget verkar finländarnas konsumtion i Estland vara oförändrad. Den internationella konkurrensen inom webbhandeln ser dock ut att även utmana Estland framför allt när det gäller kläd- och skoinköp.

Den digitala konsumenten handlar ivrigt på nätet – också utomlands

Även om finländska konsumenter vanligtvis gör sina uppköp i finskspråkiga nätbutiker, begränsas han eller hon inte av landets gränser. Över 40 procent av finländarnas euron flyter in i utländska webbutiker. Genom skattepolitik är det möjligt att inverka även på den finska handelns konkurrensförutsättningar.