Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Toimintaympäristö > Ympäristö, energia ja kemikaalit

Ympäristö, energia ja kemikaalitKaupan välittömät ympäristövaikutukset liittyvät kuljetuksiin ja niistä syntyviin päästöihin, kaupan toiminnassa syntyviin jätteisiin sekä kuljetuksissa ja kiinteistöissä käytetyn energian tuotannossa syntyviin päästöihin. Välilliset vaikutukset liittyvät myytäviin tuotteisiin ja niiden pakkauksiin sekä kaupoissa asioimiseen.

Kauppa välittää tuotteisiin liittyvää ympäristötietoa tuottajista ja valmistajista aina loppukäyttäjiin ulottuvassa arvoketjussa. Olemme osa ketjua, joka tuo kuluttajalle asti tarvittavan tiedon tuotteiden kemikaalikoostumuksesta ja turvallisesta käytöstä. Toimintaa  kehitetään jatkuvasti ympäristövaikutusten mittaamiseksi ja vähentämiseksi.

Kaupan ilmastotalkoot

Kauppa on mukana monin eri tavoin ilmastotalkoissa. Kuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia mimimoidaan mm. optimoimalla kuljetuksia sekä hyödyntämällä energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä kuljetustapoja. Toiminnoista syntyvä jäte pyritään hyödyntämään kokonaisuudessaan ja myytävien tuotteiden hävikki minimoimaan.

Energiatehokkuussopimus

Monet kaupan yritykset ovat mukana energiatehokkuustalkoissa ja solmineet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen. Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino edistää energiatehokkuutta Suomessa. Energiatehokkuussopimukset ovat keskeisessä asemassa Suomen energiatehokkuustavoitteiden toteuttamisessa. Ne edesauttavat myös ilmastomuutoksen hillinnässä, vapaaehtoisin keinoin.

Kauppa hyödyntää kylmälaitteiden tuottamaa lämpöä

Kaupan kylmälaitteiden tuottaman lämmön hyödyntäminen on usein järkevää sekä ympäristön että talouden näkökulmasti.

Kaupan alan yrityksiä varten kootussa ohjeessa kuvataan erikokoisille kaupoille tyypillisiä lämmöntalteenoton ratkaisuja ja suunnittelussa huomioitavia asioita. Ohjeen avulla voi arvioida, kuinka paljon eri suunnitteluratkaisut säästävät energiaa.

Kaupan kylmälaitteiden ja -järjestelmien lauhdelämmön talteenotto - laskentaohje (PDF, 1.48 MB)

Kemikaalit

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals eli kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) on EU-asetus, jota sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin ja niiden seoksiin sekä aineisiin esineissä. Asetus vaikuttaa useimpiin yrityksiin koko Euroopan unionin alueella.

CLP on EU-asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Kemikaalin luokituksesta vastaa pääasiassa sen valmistaja. Kaupoissa ei saa myydä kemikaaleja, joita ei ole luokiteltu, merkitty ja pakattu CLP-asetuksen edellyttämällä tavalla.

REACH ja CLP -esite on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, ja siinä on tiiviissä sekä ymmärrettävässä muodossa kiteytetty kahden sisällöltään laajan asetuksen päävelvoitteet.

Kaupan tarjoamia kierrätyspalveluja asiakkailleen

Kauppa tarjoaa tiloissaan useita kierrätyspalveluita asiakkailleen.

SER (sähkö- ja elektroniikkaromu)

Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita kutsutaan SE-romuksi (SER). Sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen kierrätys on tärkeää, jotta ne eivät päädy kuormittamaan luontoa. Kierrätyksessä vanhoista laitteista saadaan raaka-aineita ja materiaalia teollisuuden käyttöön. Näitä materiaaleja käytetään uusien tuotteiden valmistuksessa. Myös käytöstä poistetut energiansäästö- ja ledilamput sekä loisteputket tulee toimittaa kierrätykseen. Näiden kierrätyspisteen tunnistaa lamppu-SER -merkistä.

Käytetyt kannettavat paristot ja akut

Paristot ja akut voi kierrättää helposti kauppareissulla, sillä niitä otetaan vastaan kaikissa paristojen ja akkujen myyntipisteissä. Paristojen ja akkujen erilliskeräyksen avulla pidetään niiden sisältämät raaka-aineet kierrossa ja estetään vaarallisten aineiden pääsy ympäristöön. Käytetyt paristot ja akut ovat harvoin täysin tyhjiä, siksi niiden virtanavat tulee piilottaa ennen keräysastiaan laittamista esimerkiksi teippaamalla. Näin estetään oikosulkujen aiheuttamat vaaratilanteet.

Käytetyt auton akut

Lyijyakkujen kierrätyksellä estetään niiden asiaton pääsy luontoon tai kaatopaikoille. Loppukäsittelylaitoksista lyijy palautuu suurelta osin takaisin akkuvalmistukseen. Ympäri Suomea on 800 keräyspistettä, joihin kuluttaja voi jättää akut, vieläpä veloituksetta.

Kuluttajapakkaukset

Kotitalouksissa syntyvät pakkausjätteet on helppo palauttaa monen kaupan yhteydessä oleville Rinki-ekopisteille. Pisteisiin voi palauttaa kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia, moniin myös muovipakkauksia. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tarjoaa ekopistepalvelun yhdessä kaupan ja muiden pakkaustuottajien kanssa.

Käytä ostoskassia viisaasti – verkkosivusto ostoskassivaihtoehdoista

Tietoa eri ostoskassivaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista on koottu verkkosivustolle kassi-info.fi

Muuta

Kaupan liiton ympäristövaliokunnan ympäristömerkintälinjaus:Ympäristömerkintälinjaus (25.11.2010) (PDF, 0.01 MB)

Katso myös: Kaupan liiton ympäristövaliokunta

Lisätietoa

  • Terhi Kuljukka-Rabb, asiantuntija, kemikaaliasiat
  • Marja Ola, asiantuntija, ympäristöasiat
  • Ks. yhteystiedot

(Päivitetty 2/2018)