Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Ura kaupassa > Ammatissa kehittyminen

Ammatissa kehittyminenAmmatillisen koulutuksen reformi tuo muutoksia ammatilliseen koulutukseen ja kaupan alan tutkintoihin. Päivitämme tämän sivun vuoden 2018 alkupuolella.

Näyttötutkintojärjestelmä

Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa työssäkäyville aikuisille joustavan tavan ylläpitää, kehittää ja uudistaa ammatillista osaamistaan. Elinkeinoelämä osallistuu aktiivisesti näyttötutkintojen suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito käytännön työtehtävissä. Osaaminen on voitu hankkia työssä, opiskelemalla tai muulla toiminnalla.

Jos ammatillinen osaaminen on riittävä, voi osaamisen todentaa tutkintotilaisuudessa myös ilman valmistavaa koulutusta. Useimmiten tutkinnon suorittaja kuitenkin tarvitsee ainakin joltain osin olemassa olevaa ammattitaitoaan täydentävää koulutusta ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista.

Tutkinto henkilökohtaistetaan

Näyttötutkintoon hakeutuvalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Suunnitelmassa todetaan muun muassa, mitä puutteita tutkinnon suorittajan ammattitaidossa on suhteessa tutkintovaatimuksiin ja miten hän saavuttaa sellaisen ammattitaidon, että hän saa tutkinnon suoritettua.

Työpaikan sitoutuminen tärkeää

Tutkinnon suorittamisen kannalta on tärkeää, että tutkinnon suorittajan työpaikka on sitoutunut asiaan. Työpaikalta nimetään tutkinnon suorittajalle työpaikkaohjaaja ohjaamaan työssä oppimista. Ammattitaitoa arvioivat koulutuksen ja työelämän asiantuntijat. Työelämäarvioijat nimetään yleensä tutkinnon suorittajan työpaikalta siten, että toinen edustaa työnantajaa ja toinen työntekijöitä. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa ammattitaitoaan.

Näyttötutkintoja ja valmistavaa koulutusta järjestävät oppilaitokset

Tutkintotilaisuuksia ja tutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset sekä ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutusosastot.

Näyttötutkinnoissa kolme tasoa

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on valmiudet alan perustyötehtäviin. Ammattitutkinnon suorittaneella on kapeamman sektorin syvällisempi ammattitaito. Erikoisammattitutkinnon suorittanut taas hallitsee tämän kapeamman sektorin vaativimmatkin työtehtävät.

Kaupan alan työtehtäviin soveltuvia näyttötutkintoja ovat mm. seuraavat:

Ammatillinen perustutkinto:

 • liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Ammattitutkintoja:

 • myynnin ammattitutkinto
 • markkinointiviestinnän ammattitutkinto
 • sihteerin ammattitutkinto
 • taloushallinnon ammattitutkinto
 • ulkomaankaupan ammattitutkinto
 • viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
 • yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkintoja:

 • kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
 • johtamisen erikoisammattitutkinto
 • markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
 • taloushallinnon erikoisammattitutkinto
 • ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
 • viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
 • yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto 

Kaupan liitto osallistui aktiivisesti uuden Lähiesimiestyön ammattitutkinnon kehittämiseen viisivuotisen koulutuskokeilun ajan. Lokakuussa 2015 oli 14 oppilaitosta solminut tutkinnon järjestämissopimuksen ja 49 oppilaitosta oli ilmoittanut hakevansa tutkinnon järjestämissopimusta.

Hyödyllisiä linkkejä:

-------------

(Päivitetty 6/2017)