Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Ura kaupassa > Kouluttaudu alalle

Kouluttaudu alalleVuonna 2016 kaupan ala työllisti 290 000 henkilöä.

Kun kaupan alan yrityksiltä kysytään, minkä koulutustason osaajia yritykseen aiotaan lähivuosina palkata, korostuu toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen merkitys. Tarjolla olevien työpaikkojen lukumäärällä mitattuna seuraavaksi tärkein koulutustaso on ammattikorkeakoulu. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista eniten palkataan liiketalouden perustutkinnon suorittaneita eli merkonomin tutkinnon suorittaneita, mutta myös esimerkiksi ravintola-alan ja tekniikan alan tutkinnon suorittaneille on kysyntää. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista eniten palkataan tradenomeja.

Eniten kasvanut osaajatarve kohdistuu asiantuntijatehtävissä toimiviin. Yrityksillä on ollut vaikeuksia saada rekrytoitua asiantuntijoita ja avoimien työtehtävien täyttö on pitkittynyt. Asiantuntijuus voi liittyä esimerkiksi syvälliseen tuoteosaamiseen tai data-analytiikkaan. Myös syvällisen kuluttajaosaamiseen kasvava tarve.

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinnon eli merkonomitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (keskimäärin 3 vuotta), josta vähintään 30 opintopistettä on työssäoppimista. Osaamispiste ei ole aikaan sidottu vaan osaava henkilö voi valmistua nopeammin. Esimerkiksi lukion suorittaneilla koulutusaika on lyhyempi.

Merkonomitutkinnon koulutusohjelmista Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma valmistaa kaupan alan myyntityöhön. Tutkinto sisältää paljon valinnaisuutta, joten nuori voi suunnata opintojaan oman kiinnostuksensa perusteella mm. sen mukaan, tähtääkö hän esimerkiksi vähittäiskaupan, tukkukaupan tai kansainvälisen kaupan työtehtäviin. Tutkinnossa on myös yrittäjyyteen tähtääviä opintokokonaisuuksia.

Merkonomitutkinto rakentuu työelämän toimintakokonaisuuksia vastaavista osista. Tämä mahdollistaa joustavat siirtymät opiskelun ja työssäkäynnin välillä, jos opiskelijan elämäntilanne sitä vaatii. On myös mahdollista yhdistää eri alojen opintoja toisiinsa. Jos suunnittelee työuraa vaikkapa teknisen kaupan ja palveluiden parissa, kannattaa yhdistää liiketalouden opintoihin tekniikan opintoja.

Merkonomitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Merkonomitutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Käytännössä nuoret yleensä suorittavat tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena, jolloin työssäoppimisjaksoja lukuun ottamatta oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti oppilaitoksessa opiskellen. Jos työssä oleva aikuinen haluaa suorittaa merkonomitutkinnon, hän toteuttaa sen yleensä näyttötutkintona (ks. myös ammatissa kehittyminen).

Liiketalouden perustutkintoa uudistetaan parhaillaan ja uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2018. Tutkinnon nimi muuttuu liiketoiminnan perustutkinnoksi. Osaamisalat poistuvat, jolloin opiskelija voi nykyistä vapaammin valita, mitä tutkinnon osia hän haluaa suorittaa.

Ammattikorkeakoulusta tradenomiksi

Tradenomiopintoihin voi pyrkiä lukiosta tai ammatillisesta peruskoulutuksesta. Koulutuksen kesto on 3,5–4,5 vuotta ja siihen kuuluu puolen vuoden työharjoittelu. Useat ammattikorkeakoulut tarjoavat yleisiä liiketalouden opintoja. Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa on myös myyntityöhön erikoistunut koulutusohjelma.

Kaupan alalle sijoittuvat tradenomit aloittavat usein työuransa perusammattitehtävissä, mutta etenevät niistä esimies- tai asiantuntijatehtäviin.

Kaupan maisteriohjelma

Turun kauppakorkeakoulussa on tarjolla Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma, josta tähdätään kaupan johto-, suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

Lue lisää kaupan alan urapoluista kaupan, matkailun ja ravintola-alan Kun koulu loppuu -lehden digiversiosta.

Katso myös, miksi työskentely kaupassa kannattaa! Kannattava kauppa -infosivustolle on koottu tietoa, miten kaupan alan töihin pääsee ja millaisia tehtäviä se tarjoaa.