Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Ura kaupassa > Osaamistarpeet

OsaamistarpeetToimintaympäristön muutokset määrittävät osaamistarpeita. Kaupan alan muutosvoimia ovat muun muassa

 • kansainvälistyminen
 • väestörakenteen muutos ja polarisaatio
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • digitalisoituminen
 • verkostoituminen
 • toimialaliukumat.

Näistä muutosvoimista voidaan johtaa esimerkiksi seuraavia osaamistarpeita:

 • kielitaito ja kulttuuriosaaminen
 • riskienhallinta- ja turvallisuusosaaminen
 • valmius käyttää tietotekniikkaa luontevasti osana lähes mitä tahansa työtehtävää sekä ymmärrys järjestelmien ja niissä liikkuvien tietojen yhteydestä toisiinsa, järjestelmäosaaminen
 • moniosaaminen (hallitsee useita tuoteryhmiä, erilaisia liiketoiminta-alueita tms.)

Kaupan alan osaamistarpeita on selvitetty esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitossa tehdyssä osaamistarpeiden ennakointihankkeessa Palvelut 2020. Myös Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on selvittänyt vähittäiskaupan osaamistarpeita useissa tutkimuksissaan, joista viimeisin on Osaajat 2015+. Lisäksi Opetushallituksen Liiketalousalan osaamistarpeet -selvityksessa on tarkasteltu kaupan alaa.

Näistä eri tutkimuksista voidaan koota mm. seuraavanlaisia kaupan alan osaamistarpeita jo edellä mainittujen lisäksi:

 • osaamistarpeissa korostuvat ns. metataidot
  • oppimaan oppiminen
  • halu oman ammattitaidon kehittämiseen
  • ongelmanratkaisutaidot
  • sisäinen yrittäjyys
 • asiakaspalveluosaaminen
 • vahva tehtävän edellyttämä tuotetuntemus
 • (ratkaisu)myyntiosaaminen
 • tiimityötaidot ja tiiminvetotaidot
 • perehdytysosaaminen
 • toimintaympäristön tuntemus
 • pitkien arvoketjujen osaaminen
 • ketjumaisesti toimivan kaupan osaaminen
 • kokonaiskäsitys logistisesta prosessista ja sen vaiheista
 • matemaattiset taidot
 • tulokseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja niiden hallinta
 • sähköisen kaupan osaaminen

Osaamistarpeet kaupan alalla -diasarja (PDF)

Katso myös Ikkuna osaamistarpeisiin - Vähittäiskaupan lähitulevaisuuden osaamistarpeet ja myyntityö -video