Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Ura kaupassa > Osaamistarpeet

OsaamistarpeetToimintaympäristön muutokset määrittävät osaamistarpeita. Kaupan alan muutosvoimia ovat muun muassa

 • kansainvälistyminen
 • väestörakenteen muutos ja polarisaatio
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • digitalisoituminen
 • verkostoituminen
 • toimialaliukumat.

Näistä muutosvoimista voidaan johtaa esimerkiksi seuraavia osaamistarpeita:

 • kielitaito ja kulttuuriosaaminen
 • riskienhallinta- ja turvallisuusosaaminen
 • valmius käyttää tietotekniikkaa luontevasti osana lähes mitä tahansa työtehtävää sekä ymmärrys järjestelmien ja niissä liikkuvien tietojen yhteydestä toisiinsa, järjestelmäosaaminen
 • moniosaaminen (hallitsee useita tuoteryhmiä, erilaisia liiketoiminta-alueita tms.)

Kaupan alan osaamistarpeita on selvitetty esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitossa tehdyssä osaamistarpeiden ennakointihankkeessa Palvelut 2020. Myös Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on selvittänyt vähittäiskaupan osaamistarpeita useissa tutkimuksissaan, joista viimeisin on Osaajat 2015+. Lisäksi Opetushallituksen Liiketalousalan osaamistarpeet -selvityksessa on tarkasteltu kaupan alaa.

Näistä eri tutkimuksista voidaan koota mm. seuraavanlaisia kaupan alan osaamistarpeita jo edellä mainittujen lisäksi:

 • osaamistarpeissa korostuvat ns. metataidot
  • oppimaan oppiminen
  • halu oman ammattitaidon kehittämiseen
  • ongelmanratkaisutaidot
  • sisäinen yrittäjyys
 • asiakaspalveluosaaminen
 • vahva tehtävän edellyttämä tuotetuntemus
 • (ratkaisu)myyntiosaaminen
 • tiimityötaidot ja tiiminvetotaidot
 • perehdytysosaaminen
 • toimintaympäristön tuntemus
 • pitkien arvoketjujen osaaminen
 • ketjumaisesti toimivan kaupan osaaminen
 • kokonaiskäsitys logistisesta prosessista ja sen vaiheista
 • matemaattiset taidot
 • tulokseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja niiden hallinta
 • sähköisen kaupan osaaminen

Osaamistarpeet kaupan alalla -diasarja (PDF)

Katso myös Ikkuna osaamistarpeisiin - Vähittäiskaupan lähitulevaisuuden osaamistarpeet ja myyntityö -video

Testaa täältä, onko sinusta huippumyyjäksi! (Yle Uutiset)