Tuoreen tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista haluaa paitsi säilyttää oluen kauppojen hyllyllä, myös kehittää edelleen Alkon asiamiestoimintaa päivittäistavarakaupassa. Myös mietoja viinejä kohtaan mielipiteet ovat varsin sallivia: Lähes joka toinen olisi valmis sallimaan myynnin elintarvikeliikkeissä.

Suomen alkoholipolitiikan virallinen liturgia ei kuitenkaan vastaa suomalaisten enemmistön maltillista ja realistista suhtautumista, vaan toistuu vuodesta toiseen samalla sisällöllä. Alkoholipolitiikan ylipapit saarnaavat, kuinka välttämätöntä on pyrkiä vähentämään alkoholin kulutusta kiristämällä alkoholijuomien verotusta ja rajoittamalla saatavuutta.

Yksi esimerkki yksinkertaistavasta ajattelusta on taannoinen ehdotus keskioluen laimentamisesta. Kuitenkin tiedämme, että Ruotsin kokemukset osoittavat toimenpiteen johtavan väkevän oluen monopolimyynnin ja matkustajatuonnin lisääntymiseen, ei suinkaan oluen käytön vähentymiseen.

Tyypillistä on myös vaatimus, että mietojen alkoholijuomien mainonta pitäisi tyystin kieltää. Valistuksen nämä alkoholipolitiikan sanansaattajat kuitenkin hylkäävät – ja menettävät siinä samalla koko asiansa uskottavuuden.

Päivittäistavarakauppa ry on monissa yhteyksissä, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön alkoholimainonnan työryhmässä, esittänyt alkoholivalistuksen merkittävää lisäämistä. Samoin olemme painottaneet alkoholihaittojen ehkäisemiseen tähtäävän työn tehokkaamman koordinoinnin välttämättömyyttä. Vastuu valistuksen ja valtakunnallisten järjestöjen yhteistyön koordinoinnin tehostamisesta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle.

Tämänkaltaisiin toimiin ei ole kuitenkaan ryhdytty, eikä siihen tunnu olevan edes suurta halukkuutta. Miksi ei? On helppo esittää suoraviivaisia, kieltoihin ja rajoituksiin perustuvia toimenpiteitä ja ummistaa silmät näiden ratkaisumallien selviltä heikkouksilta. Sen sijaan valistuksen ja eri toimijoiden yhteistyön tehokas koordinointi vaativat enemmän työtä ja uskoa elinkeinoelämän vastuullisuuteen.

Nyt olisikin korkea aika harkita uutta, aidosti vastuullista alkoholipolitiikan linjaa. Alkoholipolitiikkamme kaipaa uskottavuutta.

Kirjoittaja on Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja.