Asiantuntijatyö on vaativaa aivotyötä, josta palautuminen on joskus haastavaa. Myös kaupan alalla yhä useamman työ on asiantuntijatyötä, ja todennäköisesti myös sinä, tämän blogin lukija, olet vaativaa aivotyötä tekevä asiantuntija. Asiantuntijoiden hyvinvoinnista on osattava pitää huolta. Työnantaja varmistaa työhyvinvoinnin johtamista ja sen edellytyksiä, mutta on myös oleellista tunnistaa, että asiantuntijalla itsellään on oman hyvinvointinsa johtamisessa iso rooli.

Hyvinvointi työssä on monen eri tekijän summa. Monipaikkatyön ja digitalisaation seurauksena johtamisen merkitys koko työyhteisön hyvinvoinnille on entistä suurempi. Töitä tehdään yhä useammin monimutkaisissa verkostoissa sekä kasvotusten että sähköisesti. Esimerkiksi oma työni keskittyy yleensä työterveys-, työturvallisuus-ja hyvinvointiasioiden prosessien ja toimintamallien kehittämiseen, avainhenkilöiden osaamisen ja ohjeistusten varmistamiseen sekä erilaisten palvelujen tuottamiseen työpaikalla. Yhteistyö on arkipäivää. Yksilön näkökulmasta hyvinvointi on monimuotoinen fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Hyvinvoinnin kannalta on hyvä pohtia, millaisen emotionaalisen jalanjäljen asiantuntijana jätät itseesi ja työyhteisöön ja miten voit itse siihen vaikuttaa.

Tee pieni testi ja kysy itseltäsi, kuka johtaa hyvinvointiasi? Sinä itse, esimies, työkaverit vai jokin ennalta määrittelemätön organisaatiovoima? Aika usein oman pahoinvoinnin syy koetaan olevan muualla. Moni tekijä vaikuttaa hyvinvoinnin ja innostuksen kokemukseen työyhteisössä, mutta asiantuntijalle on erityisen tärkeää tunnistaa omat vaikutusmahdollisuudet hyvinvoinnin lisäämisessä. 

Eräs entinen kollegani sanoi viisaasti: ”Hyvinvointi on itsensä kuuntelemista.” Kun osaa kuunnella mieltä ja kehoa, ajatuksiaan ja kolotuksiaan, on jo aika pitkällä. On oleellista ymmärtää, miten esimiehen ja kollegojen sanomiset tai sanomatta jättämiset vaikuttavat itseen tai mitä työyhteisössä tapahtuva vuorovaikutus ja kohtaamiset saavat itsessä aikaan. Palaute, myötätunto ja myötäinto vaikuttavat positiivisesti työyhteisön onnistumisiin. Kannattaa vuoropuhella itsensä, mutta ennen kaikkea toisten kanssa.

Entä se mindset? Meidän kaikki on varustettu hyvin erilaisilla ”silmälaseilla” jo syntymästä asti. Mutta lasejahan voi vaihtaa eri värisiin ja erilaisiin. Onko mindsettisi innostus vai loputon kriittisyys? Onnistumisten näkeminen vai virheiden hakeminen? Kun katselet enemmän eteen- kuin taaksepäin, näet enemmän myönteistä kuin kielteistä ja haet enimmäkseen ratkaisuja, on mindset hyvinvointiasi tukeva.

Asiantuntijat ovat usein työssään monen tahon ristipaineessa: odotuksia satelee eri suunnilta ja itseään olisi kehitettävä, vaikka päivät täyttyvät palavereista, skypeistä ja erilaisista suoritteista. Verkostoissa ja eri somekanavissa on tärkeää olla aktiivisesti mukana. Osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen ovat a ja o asiantuntijan hyvinvoinnille. Siitä ei hyvä seuraa, jos osaaminen rapautuu ja kyvykkyys heikkenee. Uteliaisuus uusiin asioihin varmistaa osaamisesi.

Mikä sitten edistäisi omaa hyvinvointiasi, kun väsyttää tai työ ei maistu hetkellisesti? Rivakka juoksulenkki tai salitreeni muutamia kertoja viikossa, kahvitauko vai mindfulness-hetki appin välityksellä? Työn tuunaaminen pitää Työterveyslaitoksen ja Utrecthin yliopiston tuoreiden tutkimusten mukaan (ks. www.ttl.fi) tehokkaasti yllä työn imua. Työn tuunaus voi olla sitä, että pohdit tarpeitasi, vahvuuksiasi ja arvojasi ja muokkaat työtä niitä vastaavaksi. Tuunaaminen kannattaa, koska siitä syntyy liike. Sopiva liikehdintä pitää mielen ja osaamisen kunnossa. Myös fyysistä liikettä tarvitaan: se varmistaa kropan hyvinvointia ja aktivoi aivoja uusille radoille. Mielen ja ruumiin liike tuottaa kasvua, oppimista ja hyvinvointia.   

Itsensä kuunteleminen ja mindset – niitä kannattaa tunnustella aika ajoin. Niiden avulla voit johtaa itseäsi, hyvinvointiasi ja sitä, mihin suuntaat energiasi. Omaa osaamista kehittämällä ja itsellesi sopivalla liikkeellä otat vastuuta itsestäsi asiantuntijana.

Hyvä emotionaalinen jalanjälki vahvistaa sekä itseäsi että työyhteisöäsi. 

Katriina Ahtee toimii K-ryhmässä työhyvinvointijohtajana (Director, OHS and Wellbeing).

Kaupan liiton jäsenille järjestetään 7.11. Kaupan vastuuklinikka -tilaisuus, jonka teemana ovat työhyvinvointi ja tuottavuus. Katriina Ahtee on mukana vastuuklinikalla puhumassa työhyvinvoinnin johtamisesta.