Kaupan ala on yksi viidestä elinkeinoelämän alasta, jolla kokeillaan työnjohtokoulutusta. Kaupan alalla olemme nimenneet kokeilun lähiesimieskoulutuskokeiluksi. Lähiesimieskoulutus käynnistyy syksyllä 2009 Vantaalla, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa sekä syksyllä 2010 Tampereella. Kokeiluun otetaan uusia opiskelijoita vielä vuonna 2011. Kokeilun aikana selvitetään, vakinaistetaanko lähiesimieskoulutus joko erillisenä tutkintona tai liiketalouden perustutkinnon syventävänä osana.

Koulutus on tarkoitettu vähittäiskaupan alalla tuoteryhmä-, kassa- tai vuorovastaavana, tiiminvetäjänä tai vastaavissa tehtävissä toimivalle työntekijälle. Hänen tehtäviinsä kuuluu lähiesimiehenä toimimista tai oman vastuualueen työn organisointia. Hänellä on suoritettuna liiketalouden perustutkinto (merkonomi), myynnin ammattitutkinto tai useampi vuosi alan työkokemusta. Koulutus tarjoaa myös franchising-yrittäjälle mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

Koulutus asemoituu perustutkinnon ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon välimaastoon ja toimii myös väylänä erikoisammattitutkintoon. Koulutuksen nimellispituus on 40 opintoviikkoa (ov) eli noin vuosi. Kysymys on monimuotokoulutuksesta, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työssä oppimisesta. Koulutus muodostuu seuraavista osa-alueista:

• liiketoimintamallin mukainen toiminta (5 ov)
• lähiesimiehenä toimiminen (15 ov)
• asiakkuuksien hallinta (15 ov)
• kannattavuuden seuranta (5 ov)

Kouluttautuminen edellyttää myös työpaikan sitoutumista, koska yrityksen tulee nimetä osallistujalle työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi häntä koulutuksen aikana. Jotta franchising-yrittäjä voisi osallistua koulutukseen, hänen tulisi saada ketjun tuki opiskelulleen. Koulutus on maksutonta.

Kun nuori miettii alan valintaa, yksi valintaperuste on mahdollisuus kehittää itseään ammatillisesti. Lähiesimieskoulutus on yksi polku ammatilliseen kehittymiseen ja lisää alan vetovoimaa.