Talous ja nuoret TATin, T-Median ja Oikotien vuosittainen Kun koulu loppuu -tutkimus julkistettiin Taitaja-tapahtumassa muutama viikko sitten. Tutkimus kartoittaa nuorten koulutus- ja uravalintoihin liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia.

Tutkimukseen osallistui noin 14 000 nuorta, joista 4 690 opiskeli yläkoulussa, 4 129 ammatillisessa oppilaitoksessa ja 5 165 lukiossa.

Tutkimuksesta selviää, että lukiolaisille opinto-ohjaaja on tärkein tietolähde tulevaa opiskelualaa valittaessa. Siksi on tärkeää, että elinkeinoelämä pitää opinto-ohjaajien työelämätietoutta ajan tasalla kertomalla eri toimialojen näkymistä, urapoluista ja osaamistarpeista. Tähän tarpeeseen Kaupan liitto on järjestänyt Kaupan ala esittäytyy -tilaisuuksia, viimeksi Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun opinto-ohjaajille. Näihin kahteen tilaisuuteen osallistui yhteensä toista sataa opinto-ohjaajaa yläkouluista aina ammattikorkeakouluihin saakka.

Osaamista täytyy ylläpitää

Jatkuva oppiminen on ajankohtainen aihe. Kun koulu loppuu -tutkimuksessa kysyttiin nuorilta ensimmäistä kertaa sitä, miten he ajattelevat ylläpitää osaamistaan sitten, kun he ovat työelämässä.

Ei hätää – valtaosalla nuorista asenne on kohdallaan. 70 % lukiolaisista ja 65 % ammattiin opiskelevista suunnittelee päivittävänsä osaamistaan eri keinoin. Viesti, jonka mukaan kukaan ei enää pärjää koko työuraansa nuorena hankituilla opeilla, on nuorten tiedossa. Nuoret aikovat ylläpitää osaamistaan monin eri keinoin, esimerkiksi osallistumalla koulutuksiin työn ohessa ja olemalla aktiivisia uusien tehtävien haltuunotossa.

Nuorten mielikuva alasta positiivinen

Vastaajia pyydetään vuosittain valitsemaan 30 toimialasta ne, joilla he mieluiten työskentelisivät. Kaupan sijoitus on tänä vuonna täsmälleen sama kuin vuosi sitten: yläkoululaisten keskuudessa kauppa on seitsemänneksi suosituin ja lukiolaisilla kuudenneksi suosituin. Ammatilliset opiskelijat työskentelisivät kaupan alalla toiseksi mieluiten heti kulttuurin ja viihteen jälkeen. Kun otetaan huomioon, minkä verran työpaikkoja kulttuurin ja viihteen alalla on tarjota, kauppa lienee realistisempi vaihtoehto monille ammatillisille opiskelijoille.

Tutkimuksessa nuoria pyydettiin arvottamaan toimialojen ominaisuuksia, kuten ’hyvä työilmapiiri, hyvät työllisyysnäkymät, toteuttaa tärkeitä asioita, kiinnostavat tehtävät ja hyvä palkkaus’. Kaupan tulokset ilahduttivat: nuorten mielikuva alan työllisyysnäkymistä oli parantunut huomattavasti, ja lähes yhtä paljon mielikuva siitä, että ala toteuttaa tärkeitä asioita. Myös se osa-alue, josta ala on aina saanut parhaat arviot eli hyvä työilmapiiri, oli parantunut entisestään. Hienoista parannusta oli myös mielikuvassa alan palkkauksesta.

Kerrotaan nuorille erilaisista urapoluista

Ainoa ominaisuus, jossa nuorten mielikuva huononi viimevuotisesta, oli työtehtävien kiinnostavuus. Mielestäni on ongelmallista, että kaupan alan työtehtävien monimuotoisuutta ja kiinnostavia urapolkuja ei tiedosteta riittävästi. Siksi on tärkeää, että esimerkiksi niille tuhansille yläkoululaisille ja lukiolaisille, jotka tulevat kesän kuluessa Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluun, kerrotaan alan erilaisista työtehtävistä – myös niistä, jotka vaativat korkeakoulutusta.

Kun nuorilta kysyttiin spontaania mielikuvaa kaupan alasta, oli mukava havaita, että perinteisten mielleyhtymien – ”myyjä” tai ”kassa” – lisäksi vastauksissa korostuivat termit ”kivaa, sosiaalista, mielenkiintoista, asiakaspalvelu, monipuolinen ja mahdollisuudet”. Itseäni ilahduttivat erityisesti sanat monipuolinen ja mahdollisuudet, sillä Kaupan ala esittäytyy -tilaisuuksien keskeisenä viestinä ovat juuri kaupan alan tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet.

Ehkäpä tämä kertoo siitä, että tehty työ on kantanut hedelmää.

Kirjoittaja on Kaupan liiton koulutuspoliittinen asiantuntija.