Kaupan tehtävä on tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita ja palveluja turvallisessa ympäristössä. Ehdotuksessa uudeksi jätelaiksi myymälä velvoitetaan kuitenkin vastaanottamaan sähkö- ja elektroniikkaromua, kun sillä ei ole mahdollisuutta järjestää vastaanottoa muussa, myymälän läheisyydessä sijaitsevassa paikassa.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto kaupassa on mediassa kiteytynyt pääosin energiansäästölamppukeskusteluun. Energiansäästölamppujen sisältämä elohopea on raskasmetalli, eli se on ihmiselle haitallinen. Tämän vuoksi elohopea tule kerätä mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti talteen. Energiasäästölampun sisältämä elohopea voi kuitenkin lampun rikkoutuessa vapautua ympäristöön ja muuttua huoneenlämmössä vähitellen kaasumaiseksi, jolloin se on vaarallinen ympäristömyrkky.

Energiansäästölamput on tilaongelman vuoksi varastoitava samassa tilassa myytävien tuotteiden kanssa useimmissa eri kauppatyypeissä. Haluaisitko sinä tulevaisuudessa työskennellä tai asioida kaupassa, jossa otetaan vastaan todennäköisesti pakkaamattomia ja siten helposti rikkoutuvia energiansäästölamppuja?

Turvallisen ja laadukkaan jätehuollon organisointi vaatii erityisosaamista, joten se tulisi keskittää siihen erikoistuneiden yritysten hoidettavaksi. Sähkö- ja elektroniikkaromuille on jo useita satoja vastaanottopaikkoja, joihin laitteita voidaan toimittaa maksutta ja rajattomasti, ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöt kehittävät palautuspisteverkostoaan.

On kohtuutonta vaatia kaupalta ongelmajätteiden varastoinnin ja vastaanoton vaatimaa tietotaitoa, kun kaupan tilojakaan ei ole suunniteltu ongelmajätteiden vastaanottoon ja välivarastointiin.

Asiaa tulee vielä pohtia tarkkaan ja useasta eri näkökulmasta harkiten. Kauppa haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa yhä paremmin kuluttajaa palvelevaan suuntaan yhteistyössä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen kanssa, mutta kehittämisessä tulee ymmärtää asian koko kuva

Lopputuloksen tulee ehdottomasti olla turvallinen niin ympäristölle, kaupan asiakkaille kuin sen työntekijöillekin.

Kirjoittaja on Kaupan liiton ympäristöasioiden asiantuntija ja ympäristövaliokunnan sihteeri.