Pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa nousivat selvästi tärkeimpinä turvalliseen ruokakauppaan liittyvinä tekijöinä kassatapahtuman luottamuksellisuus ja myytävien tuotteiden turvallisuus. Tulosta voi pitää maksamisen turvallisuuden osalta jopa yllättävänä. Se asettaa kaupoille hyvän asiakaspalvelun nimissä velvoitteen huolehtia asiasta.

Siirtyminen sirumaksupäätteisiin ja tunnusluvun käyttöön allekirjoituksen sijaan saattaa hämmentää ensikertalaisia. Toisaalta tunnuslukua on totuttu käyttämään jo nostettaessa rahaa pankkiautomaateista. Sirumaksupäätteet ovat myös laajassa käytössä ympäri Eurooppaa, eikä muualta ole kuulunut turvallisuusongelmia asian suhteen.

Uuden maksutavan taustalla on mystiseltä kuulostava kansainvälisten korttiyhtiöiden luoma kansainvälinen EMV-standardi, jonka keskeisenä tavoitteena on kasvaneiden luottotappioiden ehkäiseminen. Myöhemmin alkoi prosessi, jossa eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit sekä Euroopan komissio ryhtyivät luomaan yhtenäistä euromaksualuetta, Single Euro Payments Area eli SEPA. Tämän hankkeen yhtenä osana on luoda maksukortti, jota voi käyttää maksamiseen samankaltaisesti 31 maassa Euroopassa.

SEPA edellyttää sirulla varustettujen maksukorttien käyttöä. Kauppa ei ole voinut päättää sirukortteihin siirtymisestä. Kaupan on otettava uusi teknologia käyttöön, jos se haluaa jatkossa ottaa vastaan korttimaksuja.

Myös viranomaisten taholta on esitetty kysymys miten kuluttajan turvallisuutta maksupäätelaitteiden käytössä voitaisiin paremmin suojata.

Suomen Kaupan Liitto on tutkinut käytännön sirumaksamista jo vuodesta 2004. Lisäksi on luotu yhteistyössä pankkisektorin ja Luottokunnan kanssa ohjeistusta sirumaksupäätteen valinnasta ja sijoittelusta. Päivittäistavarakauppa on laatinut vastaavia suosituksia. Kaikille näille on yhteistä, että turvallisuus pyritään takaamaan. Keskeistä näissä kaikissa ohjeissa on, että asiakkaalle on tarjottava mahdollisuus näppäillä tunnusluku turvallisesti toisten asiakkaiden näkemättä.

Miten tämä tapahtuu? Valitsemalla laitteisto, jossa on kiinteä näkösuoja. Jos se on puutteellinen, suositellaan lisäsuojaa. Sijoittamalla päätelaite siten, että muiden kuin laitetta käyttävän asiakkaan on vaikea nähdä näppäimistöä. Sijoittelussa huomioidaan myös erityisryhmät mm. pyörätuolia käyttävät ja yleinen käytön helppous. Myös asiakkailla itsellään on vastuu huolellisesta maksukortin käytöstä. Omatoiminen tunnusluvun näppäilyn suojaus on osa huolellista käyttöä.

Uskon, että suomalaiset tottuvat uuteen maksutapaan ja osaavat myös itse tehdä maksamisesta turvallista. Kauppa tekee osansa.