Kesäkausi alkoi helteisesti, ja lomat ovat monella vielä edessä. Tänäkin kesänä moni kaupan yrittäjä pohtii mahdollisuuksiaan irrottautua työstään. Kahden viikonkin yhtämittainen kesäloma on monelle kauppiaalle saavuttamaton tavoite.

Osa kauppiaista ei pidä vapaata viikoittainkaan. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus, jossa selvitettiin kauppakeskuksissa sijaitsevien myymälöiden kokemuksia laajentuneesta sunnuntaiaukiolosta, puhuu karua kieltä: Runsas neljännes (27 %) kauppakeskuksissa sijaitsevien kauppojen yrittäjistä ei juuri ehdi vapaata pitämään.

Sunnuntaiden kannattavuushaasteen ja monilla yrityksillä myös työaikajärjestelyiden aiheuttamien hankaluuksien vuoksi on kauppakeskusten yrittäjävetoisissa myymälöissä usein tiskin takana sunnuntaisin yrittäjä itse.

Tutkimuksen mukaan 61 prosenttia kauppakeskusten kauppiasyrittäjistä kokeekin aukiolon laajentumisen heikentäneen jaksamistaan. Vain 13 prosenttia ei koe jaksamisensa heikentyneen.

Huolestuttava viesti kertoo, että kauppias on usein kovilla. Laajentuneet aukioloajat tuovat lisäpainetta selvitä kiristyvässä kilpailussa, jossa ikääntyvä yrittäjäkunta venyttää omaa jaksamistaan pitääkseen yritystoiminnan käynnissä. Kannattavuuden kanssa voi olla tekemistä, eikä muita sopivia liikepaikkojakaan ole usein tarjolla.

Kauppakeskusten aukioloaikojen joustavuus onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta kauppaa voidaan käydä kannattavina ajankohtina ja yrittäjillä on myös jaksamisensa puolesta mahdollisuus toimia kauppakeskuksissa.

Näitä tavoitteita haluttiin edistää kauppojen aukioloaikaa säätelevää lakia muutettaessa noin puolitoista vuotta sitten. Lakiin otettiin erikoiskaupan ja yrittäjien aloitteesta uusi säännös, jonka tavoitteena on mahdollistaa viikoittaisen vapaapäivän pitäminen kauppakeskusten ja muiden kauppakeskittymien yrittäjille.

Noin 40 prosenttia kauppakeskusten yrittäjistä kertoo, että uuteen säännökseen on vedottu, jotta yhteisistä aukioloajoista voitaisiin poiketa. Osassa kauppakeskuksia on käyty rakentavaa keskustelua säännöksestä (32 %), mutta osassa keskustelu ei ole ollut rakentavaa (40 %).

Lainsäätäjän tahto asiassa on kuitenkin yksiselitteinen: säännöksen tarkoituksena on taata elinkeinonharjoittajalle ainakin yksi vapaapäivä viikossa.

Neljäsosassa kauppakeskuksia on lähdetty yhdessä pohtimaan keinoja lisätä kannattavuutta. Tämä onkin tarpeen, sillä 84 prosenttia kauppakeskusten yrittäjistä ja 70 prosenttia myymäläpäälliköistä kokee, ettei aukiolo ole kaikkina viikonpäivinä kannattavaa. Kokonaismyynti ei ole kasvanut, vaan sunnuntaiden myynti on pois muilta viikonpäiviltä.

Tällaista yhteistyötä on tarpeellista laajentaa myös muihin kauppakeskuksiin. Kauppakeskuksen ja kaikkien sen myymälöiden yhteinen etu on lisätä yritysten toiminnan kannattavuutta ja toimintamahdollisuuksia kauppakeskuksessa.

Kirjoittaja on Erikoiskaupan Liiton toimitusjohtaja, joka toimii myös Kaupan liiton kuluttaja-asiantuntijana.