Hetemäen työryhmä valmistelee ehdotusta verouudistukseksi, missä yhteydessä myös arvonlisäveroon kaavaillaan muutoksia. Alennettuja verokantoja ja vakioverokantaa nostettaisiin kahdella prosenttiyksiköllä. Ryhmä analysoi alempaa arvonlisäverokantaa erityisesti palvelujen verotuksen ja työllisyysvaikutusten näkökulmasta.

Kirjoilla on Suomessa perinteisesti ollut alhaisempi arvonlisävero. Alhaisemman veron perusteena on kulttuurin ja kirjallisuuden tukeminen, kansakunnan hyöty. Muualla Euroopassa on ollut suuntaus laskea kirjan eri muotojen arvonlisäveroa eikä nostaa vanhoja alempia verokantoja. Suomessa kirjoja verotetaan jo nyt enemmän kuin lähes kaikissa muissa Euroopan maissa.

Kotimaisen kirjallisen kulttuurin säilyminen ei ole itsestäänselvyys. Kirjojen arvonlisäverokannan nostamisella nykyisestä olisi merkittävä heijastusvaikutus koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Elinvoimaisen suomalaisen kirjallisuuden ja kotimaisten kielten vaaliminen on suora sijoitus Suomeen ja suomalaiseen osaamiseen. Suomalainen osaaminen perustuu suomalaiseen sivistykseen ja kulttuuriin, tieteeseen ja tutkimukseen, jota kaikkea tehdään omalla äidinkielellä. Ei ole yhdentekevää miten paljon kirjallisuutta ostetaan ja luetaan.

Oppiminen tapahtuu tehokkaammin omalla äidinkielellä ja oman äidinkielen hallinta on välttämätön edellytys oppimiselle. Tutkimukset osoittavat, että kielellinen taito saavutetaan, kun lapselle ryhdytään jo varhain lukemaan kirjoja ja hän oppii tarttumaan niihin myös itse lukutaidon saatuaan. Korkeatasoinen kirjallisuus ja laadukkaat oppikirjat antavat lapsille sen osaamisen, johon suomalainen kilpailukyky nojaa. Meillä ei ole varaa riskeerata tätä tärkeintä luonnonvaraamme.

Maailmalla Suomi tunnetaan erinomaisista oppimistuloksista ja nyt myös maailman parhaana maana elää (Newsweek 16.8.2010). Suomen PISA- menestyksestä uhkaa tulla huojuva tavaramerkki ja kirjallisesta kulttuurista tuontitavaraa. Valtiovallan tulee huolehtia suomalaisten kilpailukyvystä ja menestymisestä. Yksi tärkeimmistä keinoista on kotimaisen kirjallisuuden ja lukemisen aseman turvaaminen.

Kirjoittaja on Kirjakauppaliitto ry:n toimitusjohtaja.