Taloudellisen tiedotustoimisto TATin ja T-Median vuosittaisessa Kun koulu loppuu -tutkimuksessa tutkittiin tänä vuonna nuorten tulevaisuudensuunnitelmien ja työelämään liittyvien odotusten lisäksi opinto-ohjaajien ajatuksia ja mielipiteitä eri toimialoista. Tämä oli itselleni erittäin mielenkiintoista tietoa sen vuoksi, että TATin koordinoimassa kaupan alan nuoriso-ohjelmassa on viime vuosina panostettu erityisesti opinto-ohjaajien tietoisuuteen ja mielikuvaan kaupan alasta.

Opinto-ohjaajien tietoisuus eri toimialoista on tärkeää sen vuoksi, että oman koulun opo on vuodesta toiseen yksi tärkeimmistä tietolähteistä nuorille tulevaisuuden uravalintoja ajatellen. Tutkimukseen vastasi 229 yläkoulun ja lukion opinto-ohjaajaa. Vastaukset kerättiin tämän vuoden helmi-huhtikuussa.

Kaupan ala tunnetaan erinomaisesti opojen keskuudessa. 88 % vastaajista ilmoitti tuntevansa alan melko hyvin tai erittäin hyvin. Tämä oli toiseksi paras tulos tutkituista toimialoista. Opot liittävät kaupan alaan monia vahvuuksia. Näistä esiin nousivat erityisesti hyvät työllisyysnäkymät ja kiinnostavat työtehtävät.

Kaupan alalla on paljon töitä ja monipuolisia työtehtäviä tulevaisuudessakin. Ylipäätään kaupan alan monipuolisuus nousi esiin kysyttäessä opojen mielikuvia eri aloista. Tämä on itselleni positiivinen palaute työstäni, koska projektin alussa isoksi tavoitteeksi asetettiin alan monipuolisuuden esiintuominen. Tutkituista toimialoista kaupan alalla koettiin olevan myös kohtuullisen hyvä työilmapiiri.

Hyvä palkkaus on asia, jota opinto-ohjaajat eivät liitä kaupan alaan mielikuvia kysyttäessä. Vain kaksi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että alalla on hyvä palkkataso. Kysyttäessä kriteereitä nuorilta koskien tulevaisuuden uravalintaa, nousee hyvä palkkaus vuodesta toiseen kärkisijoille sekä yläkoululaisten että lukiolaisten vastauksissa.

Tutkittaessa nuorten kiinnostusta eri toimialoja kohtaan tulevaisuuden uravaihtoehtona, sijoittui kaupan ala sekä yläkoululaisten että lukiolaisten vastauksissa sijalle 8. Tutkimuksesta nousi lukiolaisten osalta esille myös mielenkiintoinen yksityiskohta: välivuoden suosio lukio-opintojen jälkeen on nyt korkeammalla kuin aiempina vuosina. Viime vuoden Kun koulu loppuu -tutkimuksessa välivuoden lukion jälkeen ilmoitti pitävänsä 20 % vastaajista, tänä vuonna 26 %.

Monet välivuoden pitäjät työllistyvät kaupan töihin. Tässä on kaupalle iso mahdollisuus. Heidät on mahdollista saada pysyvästi alalle hyvien kokemusten ja monipuolisten työmahdollisuuksien kautta.

Kirjoittaja on Taloudellinen tiedotustoimisto TATin kaupan alan projektipäällikkö.@asiltanen