Kauppa on elinkeinoelämän suurin nuorten työllistäjä ja merkittävä kesätöiden tarjoaja. Jälleen tänä vuonna kaupat tarjoavat kesätyöpaikan arviolta jopa 20 000 nuorelle, vaikka taloustilanne on viime vuosia heikompi.

Tarjoamalla työtä kauppa antaa nuorille kokemusta työelämästä ja on mukana näin ehkäisemässä syrjäytymistä. Kesätyö kaupassa onkin monelle nuorelle ensimmäinen askel työelämään.

Nuorten työllistäminen antaa kuitenkin myös työnantajalle paljon, sillä se on ainutkertainen mahdollisuus antaa työn tekemisestä, kaupan alasta ja ylipäätään työelämästä myönteinen kuva. Kuva rakentuu monesta palasta, mutta hyvä johtaminen, erityisesti lähiesimiestyö, vaikuttaa nuorten kuvaan paljon. Tutkimusten mukaan nuorten mielestä johtamisessa on parantamisen varaa. Tässä meillä on haaste ja mahdollisuus.

Kaupan liitto on nostanut agendalleen hyvän johtamisen merkityksen. Julkaisimme viime syksynä nuorten johtamisen kymmenen teesiä, joiden avulla haluamme olla mukana kehittämässä alalle maan parasta esimiestyötä.

Esimiestyö alkaa työsopimuksen tekemisestä ja perehdyttämisestä. Nuorten mielestä hyvä esimies satsaa perehdyttämiseen ja työturvallisuuteen. Esimies tuntee työsuhteen peruspykälät ja noudattaa niitä. Huolellinen perehdytys tehtävään ja talon tapoihin antaa työpaikasta hyvän kuvan ja oikeiden tapojen oppiminen alkumetreillä maksaa myöhemmin takaisin jokaisen perehdytystunnin. Samalla yrityksellä on mahdollisuus antaa monipuolinen, positiivinen kuva kaupan työstä. 

Nuoret odottavat kannustusta ja rakentavaa palautetta. Esimies ei koskaan kehu, kiitä tai kannusta liikaa, eikä liian pienestä asiasta, kunhan se on aitoa. Esimiehellä pitäisi olla valmius vastaanottaa palautetta myös itse. Keskustelemalla avoimesti voi myös kehittyä itse, kun kuulee silmiä avaavia havaintoja itsestäsi ja työpaikasta.

Useimmat nuorten odotukset liittyvät esimiehen vuorovaikutustaitoihin. Keskittymällä, kuuntelemalla ja kysymällä pääsee jo pitkälle. Nuori haluaa, että esimies kuuntelee. Emme ole kaikki saaneet kuuntelemisen taitoa lahjaksi, mutta sitä voi oppia. Kyse on tahdosta, haluaako yrittää olla parempi esimies.

Hyvä johtaminen ei ole rakettitiedettä. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että tulevaisuuden tähtiä ovat ne työpaikat, joissa nämä teesit toteutetaan. Parhaat nuoret palaavat tähtipaikkoihin.

Nuorten johtamisen kymmenen teesiä:

Lähiesimies...

  • on reilu ja joustava
  • kannustaa
  • kuuntelee ja on paikalla
  • antaa rakentavaa palautetta ja hänellä on valmius myös vastaanottaa palautetta itse
  • kehittyy itse ja edesauttaa myös alaisten kehittymistä
  • satsaa perehdyttämiseen ja työturvallisuuteen
  • arvostaa erilaisuutta, mukaan lukien monikulttuurisuutta
  • antaa haasteita ja vastuuta
  • kehittää vuorovaikutustaitojaan
  • tuntee työehtosopimuksen ja lain mukaiset velvollisuutensa ja oikeutensa esimiehenä

Kirjoittaja on Kaupan liiton työmarkkinajohtaja.