Taloudellinen tiedotustoimisto ja T-Media julkaisivat toukokuussa vuosittaisen nuorten tulevaisuusraportin Kun koulu loppuu. Kyselytutkimukseen vastasi tänäkin vuonna lähes 8000 yläkoululaista ja lukiolaista, joten se antaa varsin kattavan kuvan nuorten asenteista muun muassa jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan.

Tutkimustuloksissa on kaupan kannalta sekä ilon että huolen aiheita.

Ilahduttava tulos on, että nuorten kiinnostus kaupan alaa kohtaan on kasvanut niin yläkoululaisten kuin lukiolaistenkin keskuudessa. Kauppa kiinnostaa erityisesti poikia. Tyttöjen kiinnostus on puolestaan laimentunut siinä määrin, että sijoituksemme suhteessa muihin toimialoihin on pudonnut monta pykälää viime vuotisesta.

Kun verrataan nuorten eri toimialoihin liittämiä mielikuvia, kauppa sijoittuu toimialojen parhaimmistoon seuraavilla arviointiperusteilla: hyvä työilmapiiri ja hyvät työllisyysnäkymät. Sijoitumme toimialojen kiinnostavuusjärjestyksen puolivälin tuntumaan kriteereillä hyvä palkkaus ja kiinnostavat työtehtävät. Häntäpään joukkoa olemme kriteerillä toteuttaa tärkeitä asioita

Vetovoimatyön tulisi näiden tulosten valossa tavoittaa erityisesti tytöt ja sen tulisi tuoda esille kaupan alan työtehtävien merkityksellisyyttä.

TET-jaksot ja kesätyökokemukset vaikuttavat erityisesti yläkoululaisten tulevaisuuden opiskeluvalintoihin. Tämä on tärkeää pitää mielessä, kun alkavana kesänä kaupan ala vastaanottaa jälleen parikymmentä tuhatta kesätyöntekijää ja koululaisharjoittelijaa.

Hyvän kesätyökokemuksen edellytyksiä ovat kirjallinen työsopimus, alalla solmittujen sopimusten mukaiset työehdot, hyvä perehdytys, mahdollisuuksien rajoissa monipuoliset työtehtävät, rakentava palaute työstä sekä työtodistus. Koko työyhteisön vastuulla on ottaa nuori hyvin vastaan tukien ja ohjaten häntä työssään.

Jokainen kesätyökokemus muovaa paitsi kyseisen nuoren myös hänen kaveripiirinsä asenteita kyseisestä toimialasta. Pidetään huolta, että asenne kaupan alaa kohtaan on kesätyön päätyttyä aiempaa myönteisempi!

Kirjoittaja on Kaupan liiton asiantuntija.