Vuonna 2014 Taloudellisen tiedotustoimiston TATin koordinoimassa kaupan alan nuoriso-ohjelmassa tavoitettiin noin 600 opettajaa, opinto-ohjaajaa ja rehtoria. Nuoria tavoitettiin noin tuhat. Nämä luvut tarkoittavat vierailuja, kaupan alan teemapäiviä tai ylipäätään erilaisia tilaisuuksia, joissa opetushenkilöstö tai nuoret kohtaavat kaupan alan yrityksiä ja tätä kautta saavat tietoa kaupan yritysten toiminnasta ja toimialasta. Kaupan nuoriso-ohjelman painopiste on ollut viime vuosina yläkouluissa ja lukioissa. Viime kädessä kohderyhmänä ovat siis sellaiset nuoret, jotka eivät ole vielä tehneet mitään ammatillista valintaa.

Työssäni isoin painopiste on opetushenkilöstössä. Usein minulta kysytään, eikö kannattaisi yksinkertaisesti järjestää mahdollisimman paljon suoraan nuorille kaikkea kaupan alaan liittyvää ohjelmaa. Nuorille järjestettävät yritysvierailut ja kaupan alan teemapäivät ovat erittäin tärkeitä, se on selvä. Aidoimman kuvan kaupan alasta nuori saa pääsemällä kontaktiin kaupan yrityksissä työskentelevien ihmisten kanssa. Heiltä saatu tieto kaupan alalla tarvittavasta osaamisesta ja alan erilaisista työllistymismahdollisuuksista on kullanarvoista. Minun työssäni ideana onkin viime kädessä lisätä kaupan vetovoimaa yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa. Suoraan nuorille järjestettävät tilaisuudet eivät kuitenkaan riitä.

Mitä, jos opetushenkilöstöllä on huono kuva kaupan alasta? Opettajat, opinto-ohjaajat ja rehtorit ovat avainasemassa kaupan alan vetovoiman kasvattamisessa yläkouluissa ja lukioissa. T-Median TATin toimeksiannosta vuosittain toteuttama Kun koulu loppuu-tutkimus kertoo vuodelta 2014 esimerkiksi sen, että oman koulun opinto-ohjaaja on yläkoululaisille kolmanneksi tärkein ja lukiolaisille toiseksi tärkein tietolähde tulevia opiskelualavalintoja mietittäessä.

On sanomattakin selvää, että jos opinto-ohjaajalla on huono kuva kaupan alasta, se ei ole hyvä asia kaupan alan kannalta tulevaisuuden osaajien hankintaa ajatellen. Liikaa ei voi korostaa myöskään tavallisten opettajien tärkeyttä kohderyhmänä. Nuoret ovat päivittäin useamman eri opettajan kanssa tekemisissä. Jos heistä suurimmalla osalla on hyvä kuva kaupan alasta ja sen nuorelle tarjoamista mahdollisuuksista, on se erinomainen asia alan kannalta.

Uskon myös siihen, että saattamalla opetushenkilöstö ja kaupan yritykset kontaktiin toistensa kanssa opettajat, opinto-ohjaajat ja rehtorit järjestävät helpommin itse omissa kouluissaan kaupan alaan liittyviä vierailuja ja teemapäiviä nuorille. Esimerkiksi opinto-ohjaajan vieraillessa kaupan yrityksessä saa hän suoran kontaktin yrityksessä työskentelevään ihmiseen. Tämän jälkeen kynnys järjestää kaupan alaan liittyvää ohjelmaa oman koulun nuorille on luonnollisesti huomattavasti matalampi.

Kirjoittaja on Taloudellisen tiedotustoimiston TATin kaupan alan projektipäällikkö. Twitterissä @asiltanen