Vuosi 2013 on käynnistynyt epäselvissä tunnelmissa. Euroalueen tilanne on edelleen hatara, Italian vaalit ja Kyproksen tukeminen eivät ole tilannetta ainakaan selkiyttäneet. Työmarkkinaosapuolilta odotetaan työuriin vaikuttavia ja Suomen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja. Toisaalta six-pack-hallitus epäröi, yritysten tilanne on haastava ja kuluttajat ovat varovaisia.

Mistä tämä vyyhti lähtee purkautumaan? Hallitus odottaa puolivälitarkasteluunsa ulkoa tulevaa ”kevätihmettä”, kuten sopua työelämän pidennyksistä, maltillisesta palkkaratkaisusta, sosiaaliturvan leikkauksista tai valoisampia kasvunäkymiä vientimarkkinoilta. Näyttää kuitenkin siltä, että vetoapuja ei ole luvassa, vaan valtiontalouden sopeutusta joudutaan jälleen tekemään velkaantumisen hillitsemiseksi.

Järjestöt ovat antaneet hallituksen käyttöön toiveiden tynnyreitä, joista tulisi valita vähiten huonot vaihtoehdot. Peruslähtökohdat työmarkkinaosapuolten toiveissa ovat yllättävän samankaltaisia. Nyt on kysymys globalisaation mukanaan tuomasta rakenneongelmasta, teollisuuden heikentyneestä kustannuskilpailukyvystä ja siitä, että talouden kasvu on ainoa tie hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Myös ymmärrys siitä, että työpaikkoja lisäävät vain kasvavat ja investoivat yritykset, on levinnyt laajalle.

Verotuksen painopisteen siirtäminen yritysten investointihalukkuutta tukevaksi ja samalla kuluttajien ostovoiman pitäminen kohtuullisella tasolla pitäisi olla useimpien agendalla. Äänenpainot eroavat yhteisöveron osalta - tulisiko se laskea alle kilpailijamaiden vai riittääkö sama taso. Näkemyseroja on myös siitä, miten aleneva yhteisövero rahoitetaan.  Hallituksen pitää pystyä tekemään selkeitä rohkeita linjauksia, eikä tyytyä jälleen korottamaan veroja ja tekemään muutamia näennäisiä julkisen talouden menoleikkauksia.

Keväällä on aika vetää yhteen talven saldo, hieman hallituksen puolivälitarkastelun tapaan. Onko neljäs peräkkäinen runsasluminen talvi sattumaa vai onko se jo trendi? Uskon sattumaan ja siksi en ole vielä ostanut lumilinkoa. Kuitenkin, jos sattuisin olemaan väärässä ja ensilumi iskisi pääkaupunkiseudulle marraskuussa, olen jo valmiiksi tutkinut lumilinkojen ominaisuuksia, ollakseni valmiina pikaiseen tilanteen uudelleen arviointiin ja nopeaan ostopäätökseen.

Kirjoittaja on Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja.