EU:n komissio on julkistanut rajat ylittävästä verkkokaupasta tehdyn tutkimuksen tulokset. Yli 60 prosenttia nettitilauksista epäonnistui eikä kuluttaja saanut haluamaansa tuotetta, koska sitä ei toimitettu kuluttajan asuinmaahan tai maksaminen ei onnistunut jostakin syystä. Tulokset perustuvat noin 11 000 kulutustavaran testitilaukseen, joita niin sanotut haamuostajat tekivät.

Raportissa on listattu syitä, miksi rajat ylittävä verkkokauppa ei ota kasvaakseen, vaikka verkkokauppa muuten kasvaa. Rajat ylittäviä verkko-ostoksia tekevien kuluttajien määrä ei ole kasvanut vuodesta 2006 ja rajat ylittävää vähittäiskauppaa käyvien yritysten määrä on vähentynyt. Vähittäiskauppaa harjoitetaan usein vain muutamaan maahan oman kotimaan lisäksi ja vain neljä prosenttia vähittäiskauppiaista ilmoittaa käyvänsä kauppaa yli kymmeneen jäsenmaahan.

Pääsyyt kuluttajien ja yritysten kohtaamiin ongelmiin ovat erot jäsenmaiden kuluttajansuojassa ja arvonlisäverotuksessa. Verkkokauppiaan on otettava huomioon 27 jäsenmaan erilaiset kuluttajansuojasäännökset. EU-komissio haluaa yhdenmukaistaa kuluttajansuojasäännöksiä, jotta kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin kasvaisi ja yritysten halukkuus rajat ylittävään kauppaan lisääntyisi. Säännösten harmonisointi toisi kasvavan kilpailun mukana tarjonta- ja hintaetuja.

Komissio suunnittelee helpottavansa yritysten mahdollisuuksia täyttää rajat ylittävän kaupankäynnin arvonlisäverotukseen liittyvät hallinnolliset velvoitteet. Tällä hetkellä rajat ylittävää verkkokauppaa käyvän elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi jokaisessa EU-maassa, jossa myynti ylittää tietyn kansallisesti määritettävän rajan. Arvonlisäverovelvoitteiden noudattamisesta aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia erityisesti niille elinkeinonharjoittajille, joilla on arvonlisäverovelvollisuus useissa jäsenvaltioissa.

Komissio haluaa lisäksi helpottaa esimerkiksi laskun sisältövaatimuksiin liittyviä velvotteita tietyissä tilanteissa. Raportissa tuodaan esille myös muita kansainvälisessä verkkokaupassa ilmeneviä ongelmia, esimerkiksi eroavuudet elektroniikkatuotteiden kierrätysmaksuissa ja tallennusmedioita koskevaan tekijänoikeusmaksuun liittyvät kysymykset tilanteissa, joissa kauppa on joutunut maksamaan sen useaan maahan samasta tuotteesta.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce

Johanna Aho

Kirjoittaja on Kaupan liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija, jonka erikoisalaa ovat muun muassa kuluttaja-asiat.