Ylemmät toimihenkilöt YTN ry esitti helmikuussa Kaupan liitolle tes-neuvotteluita. YTN:n tavoitteena oli saada kaupan ylemmille toimihenkilöille työehtosopimus.

Kaupan liitto ry pohti asiaa huolellisesti ja päätyi vastaamaan kielteisesti YTN:n esitykseen. Viestimme oli ja on selkeä: ei työehtosopimukselle, kyllä yhteistyölle. Kaupan liitto kutsui YTN:n työmarkkinakumppanikseen Kaupan ja palveluiden tulevaisuusohjelman rakentamiseen.

YTN ei ole vastannut kutsuumme. Sen sijaan YTN ilmoitti tänään lehdistötilaisuudessa ryhtyvänsä lakkoilemaan. YTN pyrkii painostamalla pakottamaan Kaupan liiton sopimukseen. Ei erityisen hedelmällinen lähtökohta yhteistyölle.

Kaupan ala työllistää noin 300 000 henkilöä. Lakisääteisten palkkatilastojen perusteella ylempiä toimihenkilöitä oli Kaupan liiton jäsenyrityksissä 7 100 henkeä. Heistä johtajia on noin 1 300. Kaupan ylempien toimihenkilöiden keskipalkka taas on ilman tulospalkkioita 5 132, 80 e kuukaudessa, tulospalkkiot mukaan luettuna 5 804 e. Toimialojen ja henkilöstöryhmien ansiovertailussa kaupan ylemmät ovat vuosien 2011–2016 ansiokehityksen ehdotonta kärkijoukkoa, vaikka heillä ei ole omaa työehtosopimusta. – Kuten ei muuten muillakaan kärkinelikossa.

Ylemmät toimihenkilöt toimivat asiantuntija-, esimies- tai johtotason tehtävissä. Heidän työtehtävilleen on tyypillistä suhteellisen suuri itsenäisyys, vastuu ja tehtävän vaatima korkea koulutustaso. Ylempien toimihenkilöiden tehtävät sijoittuvat kaupan alan työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimusten soveltamisrajan yläpuolelle.  Ylempien kohdalla korostuu yksilöllisyys.

Kaupan liitto on selvittänyt YTN:lle, ettemme näe työehtosopimusta, emmekä mitään liittojen välistä kollektiivista sopimista, ratkaisuksi YTN ry:n esiin tuomiin kysymyksiin. Sen sijaan tarjoamme Kaupan ja palveluiden tulevaisuusohjelmassa tilaisuutta koota yhdessä näkemyksiä alan tulevaisuudesta sekä keinoista, joilla voidaan kehittää niin alaa kuin ylempien toimihenkilöiden työtä. Ohjelman yksi osa on työmarkkinat: miten kaupan alalla tehtävä työ muuttuu ja mitä se vaatii työntekijöiltä, työnantajilta ja yleisemmin työmarkkinoilta.

Kaupan ala on ollut murroksessa ja myllerryksessä jo vuosia. Kaupan tulevaisuuden tiekartta vaatii vielä paljon työtä, jotta kauppa pääsee eteenpäin mahdollisimman sujuvasti. Kaupan tulevaisuus vaatii uudenlaista osaamista. Ylemmät toimihenkilöt ovat koulutuksensa ja erikoistaitojensa johdosta yritysten avainhenkilöstöä. Yhteistyö heitä edustavan YTN:n kanssa olisi erinomainen keino valmistautua kaupan alan työn vaatimusten muutoksiin ja esimerkiksi kehittää tulevaisuuden asiantuntijatyön johtamista. Ratkaisun avaimet moniin YTN:n esittämiin epäkohtiin voivat löytyä tarjoamastamme yhteistyöstä.

YTN:n mielestä ainoastaan liittojen välinen työehtosopimus on heille kelpaava keino. Eikö ratkaisujen löytyminen ole tärkeämpää kuin keino?

Kirjoittaja on Kaupan liiton työmarkkinajohtaja.