Kauppa ja yksityiset palvelut ovat pitäneet Suomen taloutta yllä vuoden 2008 rahoituskriisin jälkeen. Perinteinen vienti on ollut pitkään vaikeuksissa eikä ole vieläkään toipunut toivotulla tavalla. Suomen talouskasvu on edelleen haurasta ja hidasta, vaikka joitakin merkkejä paremmasta alkaa näkyä.

Lisäksi perinteisen tavaraviennin rinnalle on noussut palvelujen vienti, joka on jo noin 30 prosenttia koko viennin arvosta.

Tärkeä opetus Suomen sitkeästä ja pitkästä taantumasta on se, että pienenkin talouden on pidettävä huolta monipuolisesta elinkeinorakenteesta. Se ei voi luottaa vain muutamaan vientialaan. Kotimarkkinan ja palveluiden osuus Suomen taloudesta on kasvanut merkittävästi.

Kun nämä kaksi asiaa ovat hyvällä mallilla, Suomen kansantalous kestää sokkeja ja kolhuja paremmin ja myös toipuu niistä nopeammin.

Elinkeinorakenteen käynnissä oleva murros johtaa vääjäämättä siihen, että kaupan ja palveluiden merkitys kansantaloudessa jatkaa kasvuaan. Kauppa ja palvelualat vaativat nyt määrätietoisesti päättäjiltä tämän tunnustamista.

Kauppa ja palvelut on nostettava talouspoliittisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vientiteollisuuden rinnalle. Ne on otettava tasavertaisesti huomioon, kun tehdään tulevaisuuden talouspoliittisia valintoja.

Tarvitaan myös konkreettisia tekoja. Siksi Suomi tarvitsee palvelualojen tulevaisuusohjelman.

Kaupan liitto kutsuu laajasti sidosryhmiä rakentamaan sen sisältöä yhteistyössä. Esitin tämän kutsun Kaupan liiton Kauppa 2017 -tapahtumassa tiistaina. Toivon, että se herättää laajan pohdinnan kaupan ja palveluiden kasvavasta merkityksestä kansantaloudessa.

Tavoitteena on, että ohjelman sisältö näkyy myös hallitusohjelmassa. Se voi näkyä jo nykyisen hallituksen puolivälitarkastelussa keväällä ja uuden hallituksen ohjelmassa 2019. 

Kauppa on monella mittarilla mitattuna Suomen suurin toimiala. Sen ympärille on mahdollista rakentaa yritysten verkosto, jossa kehitetään yhdessä uusia palveluita ja innovaatioita. Niistä voi kehittyä maallemme myös uusia vientituotteita, ja kaupan ja palvelualojen yrityksille voi avautua uusia kansainvälistymismahdollisuuksia.

Laaja-alaisella palvelualojen tulevaisuusohjelmalla voimme luoda Suomeen uutta kasvua, joka vahvistaa kansantalouttamme, edistää kotimarkkinoiden elinvoimaisuutta ja ylläpitää hyvinvointia.

Kirjoittaja on SOK:n pääjohtaja ja Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja.