Suomen talous kyntää yhä syvemmällä, kun taloutta finanssikriisin aikana pystyssä pitänyt kuluttajakysyntäkin on pettänyt odotukset. Kriisitietoisuutta on lisätty viimeisten vuosien aikana. Nyt niin johtoasemissa olevat ihmiset kuin duunaritkin siirtävät ostopäätöksentekoaan, kuin uutta auringonnousua odottaen.  Nyt se aurinko ei vaan nouse idästä, koska Venäjä on vaipumassa taantumaan, jonka kesto saattaa olla kohtuullisen pitkä. 

Teknisen Kaupan jäsenyritysten liikevaihto on ensimmäisen kymmenen kuukauden osalta kokonaisuutena prosentin plussan puolella, mutta kuluttajakauppaan ja rakentamiseen tuotteita ja palveluita toimittavat yritykset ovat olleet haasteissa. Teollisuuden investointitavaroissa on vahva positiivinen kehitys. Se johtuu pitkälti sangen heikoista edellisvuoden vertailuluvuista, mutta myös siitä, että etenkin konepajateollisuuden on tehtävä korvausinvestointeja vanhojen laitteiden kulumisen ja rikkoontumisen johdosta. Valitettavasti valtaosaltaan investoinnit painottuvat tällä hetkellä varastosta toimitettaviin koneisiin ja laitteisiin, jolloin riskinä on koneiden suoritustasosta ja uudesta teknologiasta tinkiminen.

Odotukset niin Euroopan kuin Suomenkin talouskasvun kääntymisestä positiiviseen suuntaan vuonna 2015 ovat heikot. Suomessa mielenkiintoa riittää keväällä pidettävien eduskuntavaalien muodossa. Kävi vaaleissa ja sen jälkeen muodostettavan hallituksen kasaamisessa miten vain, odottaa seuraavaa hallitusta joka tapauksessa yhä paheneva työllisyys-, kasvu- ja kilpailukykyongelma. Yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä järjestetyssä paneelissa suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat olivat liikuttavan yksimielisiä tästä. Se, missä järjestyksessä näihin ongelmiin aletaan puuttua, jakoi mielipiteitä. Kuitenkin nimenomaan järjestys ja tekemisen voima ovat avainkysymyksiä Suomen kannalta.

Teknisen kaupan näkemyksen mukaan hyvä työllisyys on seuraus siitä, että taloudellinen toimintaympäristö kannustaa yrityksiä investoimaan – ja siten hakemaan kasvua. Eli työllisyys paranee vain yritysten menestymisen kautta. Tekninen kauppa kokee toimintaympäristön suurimpien haasteiden olevan työmarkkinoiden heikko joustaminen, työvoimakustannusten korkea taso, verotuksen ennustamattomuus ja se, että verotus ei tue investointien käynnistymistä, sekä logistiikan kilpailukyvyn heikkeneminen niin tiestön korjausvelan osalta kuin meriliikenteen kasvavien kulujen osaltakin.

Näillä ajatuksilla ja määrätietoisella tekemisellä Suomella on mahdollisuus ainakin hyvään tulevaisuuteen, ja miksei loistavakin voisi häämöttää siellä jossain taivaanrannassa.

Kirjoittaja on Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja. Kirjoitus on julkaistu myös yhdistyksen Muutosmoottori -lehdessä 4 / 2014.