Suomen talouden nykyisen nousun käynnisti rakentamisen vahva suhdannekäänne vuoden 2015 jälkimmäisellä puolikkaalla. Vientiteollisuus pääsi kyytiin mukaan vuotta myöhemmin, ja nämä teknisen kaupan yritysten kaksi tärkeintä asiakastoimialaa jatkoivat voimakasta kehittymistä koko viime vuoden. Lähes kaikilla talouden indikaattoreilla mitattuna viime vuosi oli hyvä. Bruttokansantuotteen arvioidaan kehittyneen 3,3 prosenttia, jolla olemme euroalueen kärkimaita. Teollisuuden luottamus lähestyy jo aikaa ennen finanssikriisiä, ja kuluttajaluottamus on mittaushistoriansa parasta. 

Tekniselle kaupalle viime vuosi oli toinen perättäinen vahvan kasvun vuosi. Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti oli nousujohteista läpi vuoden 2017. Viimeisen vuosineljänneksen myynnin kehitys teknisessä kaupassa oli vuoden parasta, ja koko vuonna tarkasteltuna päädyttiin 7,5 prosentin kehitykseen. Teollisuuden investoinnit käynnistyivät vihdoin, ja investointitavarakaupan kehitys oli erityisen ilahduttavaa. Raaka-ainekauppa – sisältäen muun muassa teräkset, metallit ja kemikaalit – kasvoi niin ikään voimakkaasti. Teknisen Kaupan suhdannekysely ennustaa kasvun jatkuvan vahvana myös kuluvana vuonna.

Poikkeuksellisen vahva kysynnän jatkuminen aiheuttaa jo lähes unohdettuja nousukauden pullonkauloja. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on vielä lähes viidenneksen jäljessä vuoden 2008 tasosta. Pitkään hiipuneen kapasiteetin kasvattaminen nopeasti on käytännössä mahdotonta, kun vielä teollisuuden investointien kiihtyminen myös muualla Euroopassa on tosiasia. Tämä aiheuttaa sen, että monien koneiden, komponenttien ja tuotteiden toimitusajat ovat venähtäneet jopa yli vuoden mittaisiksi. Pahimmillaan suomalainen teollisuusyritys ei voi tyydyttää kaikkea sille tulevaa kysyntää vaan toimitukset siirtyvät jollekin ulkomaiselle tuotantoyksikölle.

Myös osaavien työntekijöiden löytäminen on nousemassa yhä enemmän teknisen kaupan myyntiä jarruttavaksi tekijäksi. Osaajapulaa esiintyy etenkin suurissa kaupungeissa ja monissa eri tehtävissä niin myynnin, suunnittelun, huollon kuin tietohallinnonkin puolella. Teknisen kaupan myyjä on asiantuntija ja ratkaisujen myyjä, jolla on usein takanaan tekniset opinnot. Näistä osaajista käydään kovaa kilpaa, koska tekniikan ala kouluttaa tällä hetkellä liian vähän uusia insinöörejä verrattuna tarjolla olevien työpaikkojen määrään.

Yksi keino helpottaa osaajapulaa olisi vahvempi panostaminen myynnin ja markkinoinnin prosessien digitalisointiin. Tällöin arvokkaan myyjän aikaa vapautettaisiin tärkeimpien asiakkaiden hoitamiseen. Tässä on kuitenkin vielä paljon tehtävää Teknisen Kaupan Liiton yhteistyökumppanin e21 Solutionsin tekemän selvityksen perusteella.  

Markku Uitto on 100-vuotiaan Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja.