Vuoden 2008 huhtikuun viimeisen päivän työnvälitystilaston tilannekatsauksessa oli koko maassa 1238 työtöntä tradenomia ja vastaava luku tasan vuotta myöhemmin oli 1844. Tradenomien työttömyys on siis kasvanut yli 40 % , mikä on hätkähdyttävä luku jopa näinä aikoina. Kaupan liitto ja Tradenomiliitto TRAL ovat jo vuosia olleet yhtä mieltä siitä, että tradenomiopiskelijoiden aloituspaikkoja on liikaa.

Lokakuussa 2007 Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksissä suoritetun kyselyn mukaan tradenomien rekrytointitarve ko. vuonna oli 4600 henkilöä ja yli 80 % yrityksistä arvioi, että rekrytointitarve vuosina 2008-2010 pysyy samalla tasolla. Tradenomiopintojen vuosittainen aloittajapaikkamäärä on n. 7500.

Kokonaan työtä vailla olevien tradenomien lisäksi ns. piilotyöttömien määrän arvellaan olevan korkea. Piilotyöttömyydellä tarkoitetaan sitä, että tradenomikoulutuksen saanut on palkattu koulutustaan vastaamattomaan työhön. Tilanne ei ole kummankaan osapuolen etujen mukainen, koska työnantajakaan ei yleensä silloin saa motivoitunutta ja pitkäaikaista työntekijää.

Kokonaan toinen asia on, että edetäkseen kaupan alan esimies- ja asiantuntijatehtäviin vastavalmistuneen tradenomin on ensin hankittava työkokemusta perusammattitehtävissä. Pelkän kirjaviisauden pohjalta työn organisointi on vaikeaa ja uskottavuus alaisten silmissä hakusessa.