Juha Sipilän hallitus päätti uudessa tupakkalaissa siirtyä puhtaasti veroluonteisiin tupakkatuotteiden vähittäismyynnin valvontamaksuihin. Niinpä kaupat joutuvat ensi vuoden alusta alkaen maksamaan jopa 500 euron vuotuista valvontamaksua jokaista myyntipistettä kohden. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta kassapisteestä, jossa myydään tupakkatuotteita, tulee maksaa oma valvontamaksu. Mikäli kassalla myydään myös nikotiininesteitä, voi maksu olla enintään kaksinkertainen, eli 1 000 euroa kassaa kohden. Taksan suuruuden päättää kukin kunta itsenäisesti.

Kassojen määrästä ja kunnasta riippuen valvontamaksut voivat jatkossa olla 10–20 kertaa nykytasoa suuremmat. Korotuksista aiheutuu suomalaisille kaupoille, kioskeille, huoltamoille ja ravintoloille kymmenien miljoonien eurojen lisälasku joka vuosi. On helppo nähdä, että kustannus on ylimitoitettu ja kohtuuton. Kauppa ei nimittäin pysty siirtämään valvontamaksuja suoraan tupakan hintaan, sillä tupakan hinta määräytyy tupakkaveroa kannettaessa maahantuonnin yhteydessä. Käytännössä siis tupakkayhtiöt määrittävät tupakan vähittäismyyntihinnan, eikä kaupalla ole keinoja ryhtyä itse korottamaan hintoja.

Kaupassa ei voida tehokkaasti vaikuttaa valvontamaksuihin myöskään vähentämällä tupakan myyntipisteiden määrää. Tupakkalain markkinointikiellon takia tupakkatuotteita ostavia asiakkaita ei nimittäin voida avoimesti ohjata myymälöissä vain tupakkaa myyville kassoille, kuten esimerkiksi Veikkauksen palveluiden yhteydessä tehdään. Voi vain arvata, millaisen lisätyön ja hämmingin tämä kassajonossa ruuhka-aikaan aiheuttaa. Aiheutuva lisätyö syökin nopeasti myyntipisteiden vähentämisellä saavutetun säästön.

Kaupoille valvontamaksun kautta määrätty ”lisävero” aiheuttaa siis kustannuspaineita yrityksen toimintaan kauttaaltaan ja välillisesti koko toimitusketjulle. Tavalla tai toisella tupakoitsijoiden harrastus maksatetaan siis muilla kuluttajilla. Näin hallitus on päättänyt.

Lisäkustannukset rasittavat erityisesti kioskeja ja syrjäseutujen pienmyymälöitä, joiden kannattavuus ja kilpailukyky ovat muutenkin koetuksella. Pienmyymälöiden myynti on laskenut tänä vuonna elokuun loppuun mennessä lähes 12 % viime vuoteen verrattuna. Valvontamaksujen korotus voi johtaa tupakkatuotteiden myynnin lopettamiseen useissa myymälöissä, joissa tupakkatuotteet ovat valikoimassa lähinnä asiakaspalvelun takia. Tästä seuraa asiakaskatoa, joka olisi kohtalokas monille pienille myymälöille.

On perusteltua pyrkiä vaikuttamaan tupakan käytön vähentymiseen. Kyseessä on tuote, josta kiistatta aiheutuu terveyshaittoja. Politiikkatoimien tulisi kuitenkin painottua valistukseen sekä tupakan hinnan ohjaamiseen. Tupakan hintaan vaikutetaan tehokkaasti valmisteveroilla. Tällöin kustannusrasite kohdentuu suoraan verotettuun tuotteeseen, ja sen lopulta maksaa tupakkatuotteita käyttävä kuluttaja - eikä kauppa ja muut kuluttajat, kuten nyt uhkaa käydä. Hallituksen tulisikin pikimmiten ottaa tupakkalaki ja valvontamaksujen suuruus uudelleen käsittelyyn.

Kirjoittaja on Kaupan liiton asiantuntija ja Päivittäistavarakauppa ry:n lakimies.