EU:n komissio julkaisi lokakuussa uuden päivitetyn kauppapoliittisen strategian seuraavalle viidelle vuodelle. Kauppakomissaari Cecilia Malmström kommentoi, että EU:n kauppapolitiikan on oltava vastuullisempaa, tehokkaampaa, avoimempaa ja paremmassa sopusoinnussa eurooppalaisten arvojen kanssa. Uusi strategia osoittaa, että komissio haluaa hyödyntää kauppapolitiikkaa aiempaa enemmän kasvun välineenä ja keinona edistää myös muita poliittisia tavoitteita, kuten ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Parhaimmillaan käykin niin, että ihmisoikeudet ja kestävä kehitys sekä kauppa ja yritystoiminta tukevat toisiaan.

Komissio katsoo EU:n ja USA:n välisten kauppa- ja investointikumppanuusneuvottelujen olevan EU:lle kunnianhimoisin ja strategisesti tärkein prosessi. Mielenkiintoista oli myös se, että komissio haluaa raottaa ovea muille maille, jotka haluavat liittyä tulevaan TTIP-sopimukseen. Tämä olisi mahdollista maille, jotka ovat valmiit kunnianhimoiseen markkinoidensa avaamiseen. Sopimuksen syntyminen avaisi myös suomalaisille kaupan alan pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia ja madaltaisi kynnystä vientiponnisteluille eritoten teknisen sääntelyn harmonisoinnin sekä alenevien tullitasojen ansiosta.

Myös Svenska Näringslivin viidessä Pohjoismaassa toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella kansalaiset antavat vahvan tuen vapaakaupalle – sekä yleisellä tasolla että erityisesti suhteessa USA:han. Suomalaiset vastaajat korostivat eritoten vapaakaupan hyötyjä viennin ja työpaikkojen kannalta.  EU:n pitää siis purkaa sääntelyä ja raivata kaupan esteitä kansalaistenkin mielestä.

Toimivat sisämarkkinat ja avoin kansainvälinen kilpailu ovat mielestäni edelleen paras lääke taantumaan. Lisääntynyt maahanmuutto ja epävarmat talousuutiset ovat arkipäivää Suomessa, eikä näköpiirissä ole nopeaa muutosta. Heikon taloustilanteen puristuksessa kaupan vapauttaminen on entistäkin tärkeämpää varsinkin Suomen kaltaiselle kansantaloudelle, joka on erittäin riippuvainen ulkomaakaupasta ja koko talouden elpymiselle tärkeistä investoinneista.

Kansainvälisestä kaupasta hyvinvointinsa ammentavalta Suomelta on lupa odottaa myös aktiivista roolia EU:ssa. Suomessa tarvitaan enemmän poliittisia päättäjiä, jotka uskaltavat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja avoimeen kansainväliseen kauppaan. Kaupan alalle on tärkeää, että myös kotimarkkinoiden kilpailukyvystä pidetään huolta eikä kuluttajien ostovoimaa leikata enää lisää veronkorotuksilla. Nämä eivät ole ristiriidassa keskenään vaan tukevat toisiaan.  Tämän vuoksi hallituksen on muistettava, että terveessä ja tasavertaisessa kilpailussa avoimilla markkinoilla pärjäämme. Protektionismin leimaamassa kilpailussa olemme häviäjiä ja kurjistumisen tiellä.

Kirjoittaja on Kaupan liiton kauppapoliittinen asiantuntija