Kesä muuttuu syksyksi, mutta muuttuuko talouden lasku jo orastavaksi nousuksi, siinäpä tuhannen taalan kysymys.

Yhdysvaltojen parantuneet makroluvut saavat vahvistusta myös Saksan odotuksia paremmista kokonaistuotannon luvuista. Moni ekonomisti odottaa Kiinasta veturia uudelle talouden nousuaallolle. Toisaalta pessimistisimmät varoittavat elvytyspakettien aiheuttamien massiivisten velkataakkojen pakottavan valtiot nopeisiin verojen korotuksiin, joka tyrehdyttäisi kasvun alkuunsa.

Teknisen kaupan menestymiseen vaikuttaa vahvasti vientiteollisuuden menestyminen. Meidän tulisi miettiä, ovatko teollisuuden toimintaedellytykset kilpailukykyiset pahimpiin kilpailijamaihimme verrattuna. Kustannustasomme suhteessa moneen kilpailijamaahan on korkea. Tämä tarkoittaa monessa tapauksessa perusteollisuuden siirtymistä halvemman kustannustason maihin.

Panostaminen valittuihin strategisiin huippuosaamiskeskittymiin SHOKkeihin on keino luoda uutta innovatiivista liiketoimintaa. Energian niukkuus ja kasvihuoneilmiö pakottavat ja kannustavat kehittämään uutta. Asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja ratkaisujen tuottaminen on elinehto teknisen kaupan yrityksille jatkossa. Relevanttien kehityshankkeiden seuraaminen ja niihin osallistuminen yhtenä arvoketjun toimijana kuuluu uudistuvan teknisen kaupan yrityksen toimintaan.

Kun nousu alkaa, toimialojen rakenteet ja pelurit ovat osittain erinäköiset. Jokin säilyy kuitenkin ennallaan: väestö ikääntyy, ja osaavasta työvoimasta alkaa jälleen kova kilpailu niin toimialojen kuin yritystenkin kesken. Onko tekninen kauppa se ala, jossa nuoret näkevät urapolun mahdollisuuksia?

Näitä teemoja ja kysymyksiä pohdimme teknisen kaupan strategiatyössä, johon on kesän aikana aktiivisesti osallistunut lähes kolmenkymmenen yrityksen johtoa. Nämä asiat viitoittavat yhdistyksen tulevien vuosien tekemisiä. Yhdistyksen tehtävä on edistää teknistä kauppaa ja palveluliiketoimintaa harjoittavien jäsenyritysten menestymistä. Uusi strategia, toimintamalli ja organisaatio on nyt viritetty jäsenien etuja palvelemaan.

Hyvää nousukautta!

Kirjoittaja on Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja.
Artikkeli on julkaistu yhdistyksen Muutosmoottori-lehden pääkirjoituksena.