Aspon visiona on kasvattaa yrityksen arvoa ja osaamista pitkäjänteisesti sukupolvesta toiseen. Tämä ei onnistu ilman vastuullista toimintaa. Vastuullisuus näkyy meillä kolmella tasolla: globaalilla, yhteiskunnallisella ja yksilön tasolla. Yksilötaso tarkoittaa kaikissa 15 toimintamaassamme olevien työntekijöidemme tasa-arvoista kohtelua, globaali vastuu näkyy erityisesti ympäristöinvestoinneissamme.

Esimerkiksi varustamomme ESL Shipping investoi 60 miljoonaa euroa maailman ensimmäisiin LNG:tä polttoaineenaan käyttäviin suuriin irtolastialuksiin. Uusien alusten  hiilidioksidipäästöt kuljetettua rahtitonnia kohti ovat yli 50 % pienemmät kuin nykyisillä aluksilla. Samalla kun kannamme globaalia vastuuta luomme edellytykset tulevaisuuden kannattavalle kasvulle.

Vastuullinen toiminta on konkreettisimmillaan juuri investointeja tulevaisuuteen. Samoin yrityksen tulevaisuuteen investoiminen on vastuullista johtamista. Vain kasvava yritys luo työtä, verotuloja ja hyvinvointia. Ja se on paras tapa huolehtia yhteiskunnallisen tason vastuusta.

Yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat ovat ensisijaisesti omistajien valintoja. Aspo on esimerkiksi tehnyt valinnan, että verot maksetaan aina siihen maahan, missä tuloskin on tehty. Meillä ei ole yhtään yhtiötä, joka olisi maantieteellisen toiminta-alueemme ulkopuolella. Kaiken tekemisemme on oltava kestävällä pohjalla. Se on meille tärkeämpi arvo kuin lyhytnäköinen optimointi.

Haluamme olla jokaisessa toimintamaassamme hyvä yrityskansalainen. Pidämme huolen, että kaikki toimemme ovat selkeitä, läpinäkyviä ja kestävät kriittisen tarkastelun. Se palvelee niin henkilöstöä, asiakkaita, sijoittajia kuin muita sidosryhmiämme. Kun yritys toimii avoimesti ja reilusti, sitä myös kohdellaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Vastuullisuudesta puhuttaessa viitataan usein erilaisiin sopimuksiin ja raportointivelvollisuuksiin. Vastuullisuus on kuitenkin ensi sijassa tekoja – kaikilla tasoilla laajamittaisista ympäristöinvestoinneista yksittäisen työntekijän päivittäisiin valintoihin.

Tekoja odotetaan erityisesti yrityksiltä, ja siksi kaikkien yritysjohtajien olisi hyvä miettiä, mitä minä ja minun yritykseni voivat tehdä yhteiskunnan kehityksen eteen.

Julkisessa keskustelussa nostamme innovaatioiden sankareiksi esimerkiksi Uber-kuljetukset,  airbnb-majoituksen tai kiinalaisen verkkokaupan. Valitettavan usein jää pohtimatta, että oleellinen osa toimintamallin kulutehokkuutta on julkisten maksujen tai verojen välttäminen tai työntekijöiden oikeuksien polkeminen.

Niin yritysten kuin yksityishenkilöiden tulisi miettiä eritoten tekemiensä valintojen seurauksia. Mikä on hankintojen verojalanjälki, entä työllisyysvaikutukset? Miten tuoteturvallisuus ja tuotteiden kierrätettävyys toteutuu? Millaista yhteiskuntaa olemme valinnoillamme rakentamassa?

Aspo ja sen omistamat teknisen kaupan yritykset miettivät kaikkia näitä asioita niin omissa hankinnoissaan, tuotevalikoimissaan kuin toimintaprosesseissaan. Vastuullisuus ja toiminnan pitkäjänteisyys ohjaavat päätöksentekoamme. Se on paras tapa varmistaa menestys myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja Kaupan liiton hallituksen jäsen. Monialayhtiö Aspon kokonaan omistamia tytäryhtiöitä ovat varustamo ESL Shipping sekä Kaupan liittoon kuuluvat Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat.